• Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tỉnh Cao Bằng
  • Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tỉnh Cao Bằng (THPT và GDTX) năm học 2012-2013 đạt 94,68%