Bí quyết đo cách điện của máy biến áp

Đo cách điện máy biến áp được thực hiện nhằm kiểm tra, kiểm soát hệ thống điện cung cấp cho mỗi nơi được an toàn và hiệu quả.

Trên thiết bị đo cách điện còn một đầu dây cắm (có ký hiệu GRUAD) nhưng thực tế không thấy ai sử dụng, đó là do chưa hiểu đầy đủ về sơ đồ đo điện trở cách điện.

Khi đặt một điện áp cao lên đối tượng đo, dòng điện sẽ hình thành theo 2 hướng: dòng chạy trên bề mặt và dòng chạy trong lòng đối tượng đo. Tuỳ theo tính chất, hình dáng, mức độ bám dính bề mặt, môi trường, khí hậu… mà dòng điện chạy trên bề mặt đối tượng đo lớn hay nhỏ và đo đó kết quả đo cách điện cũng phụ thuộc vào điều này (mức độ sai số có thể rất lớn).

Hướng dẫn đo cách điện máy biến áp

Hướng dẫn đo cách điện máy biến áp

Qua thực tế và sự nghiên cứu của nhà sản xuất, các dụng cụ đo cách điện được sản xuất ra đều có các đầu dây để loại bỏ ảnh hưởng của dòng điện bề mặt, đó chính là đầu dây cắm có ký hiệu G hoặc GUARD.

Khi không sử dụng dây cắm GUARD thì dòng đi qua chỉ thị là tổng của dòng đo cách điện và dòng dò bề mặt (đi về dây cắm E-RARTH) nên kết quả đo được thường có giá trị thấp, không phản ánh đúng điện trở cách điện của đối tượng cần đo. Khi sử dụng dây cắm GUARD, dòng dò được tách ra (đi về dây cắm GUARD) và không đi qua chỉ thị, lúc này kết quả chỉ thị là điện trở cách điện của đối tượng cần đo.

 

Là thiết bị điện được sử dụng để chuyển đổi mức điện áp phù hợp cho định mức cơ bản của các thiết bị điện trong các hộ gia đình, các nhà máy, xi nghiệp.

Dưới đây là ứng dụng đo cách điện biến áp trong thực tế:

– Hai dây cắm E (EARTH) và L (LINE) vẫn đặt vào máy biến áp như cũ.

– Khoảng giữa các sứ Bushing ta dùng một đoạn dây dẫn trần, mềm quấn 2 vòng bám chặt vào bề mặt sứ để thu nhận dòng 100% dò bề mặt, nối với nhau và nối về dây cắm G (GUARD).