Công dụng của các loại máy nén khí trên thị trường