Đào tạo nghiệp vụ xử lý cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

An ninh là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong đời sống hiện nay bởi sự tinh vi, táo bạo của tội phạm khiến cho con người hoang mang lo sợ. Chính vì vậy sự ra đời của các công ty bảo vệ nhằm cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp để đáp ứng cho nhu cầu của con người.

Dưới đây là thông tin đào tạo nghiệp vụ xử lý cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp có thể bạn quan tâm:

Xử lý tình huống “đình công bạo loạn”:

– Ngăn chặn, tách rời các phần tử quá khích, kích động xúi giục người khác, khéo léo giải tán đám đông. Hạn chế các hành vi đập phá, đảm bảo an toàn tài sản, đe dọa tính mạng ban Lãnh đạo hoặc người khác.

Hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ xử lý cho công ty bảo vệ

Hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ xử lý cho công ty bảo vệ

– Xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc, có kế hoạch để phối hợp các ban nghành đoàn thể liên quan, chính quyền địa phương, lực lượng hổ trợ để giải quyết sự việc.

– Triển khai lực lượng bảo vệ an toàn tài sản tại các khu vực quan trọng như: khu vực văn phòng, các kho chứa hàng, kho nguyên vật liệu, phòng bị trong các trường hợp cháy nổ.

Kế hoạch bố trí lực lượng bảo vệ lãnh đạo trong trường hợp quá khích hoặc tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Xem thêm: Công ty bảo vệ

– Thu thập báo cáo các thông tin có liên quan đến các phần tử kích động, gây rối cho cơ quan chức năng xử lý.

Công tác phòng ngừa:

– Theo dõi và giám sát công nhân ra vào hàng ngày, xác định ra các nhóm công nhân hay các bè phái.

– Bằng các nghiệp vụ và sử dụng đội cơ động mặc thường phục trà trộn vào đám công nhân tập chung phía trong hay ngoài nhà máy nghe nghóng và thu thập thông tin cũng như tâm tư và nguyện vọng của các nhóm công nhân.

– Xác định ra các đối tượng cầm đầu. Xác định các ý đồ của các nhóm.

– Báo cáo ban lãnh đạo hai bên cùng đưa ra các giải pháp phòng ngừa