Điểm mới trong chính sách tuyển sinh ĐH, CĐ 2016

Sau khi tiến hành hội thảo bàn về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ 2016, vào ngày 22/10 Bộ GD&ĐT đã công bố điểm mới quy định trong chương trình tuyển sinh 2016.

Công bố điểm mới trong tuyển sinh 2016

Công bố điểm mới trong tuyển sinh 2016

Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia sớm hơn nửa tháng

Theo đó, năm 2016 vẫn tiếp tục thực hiện kỳ thi THPT quốc gia nhưng tổ chức sớm hơn nửa tháng so với 2015, tức là vào ngày 13, 14, 15/6/2016.

Thí sinh được tự do tham gia xét tuyển

Tức là năm 2016, Bộ GD&ĐT quyết định cho thí sinh tự do xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ mà không hạn chế số lượng như năm 2015.

Tăng quyền chủ động cho các trường trong công tác tuyển sinh

Các trường thực hiện phương hướng cũng như kế hoạc tuyển sinh riêng của mình dựa trên mô hình chung đề án tuyển sinh theo quy chế hiện hành.

Theo đó, Bộ chỉ quy định về thời gian bắt đầu và kết thúc, giới hạn đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm tra và giám sát công tác tuyển sinh.

Liên kết tuyển sinh

Các trường ĐH, CĐ có thể tự nguyện liên kết với nhau để tuyển sinh tạo điều kiện cho thí sinh dự tuyển và nhà trường xét tuyển.

Rút ngắn đợt xét tuyển và thời gian xét tuyển

Theo đó, Bộ sẽ quy định đợt xét tuyển và thời gian công bố kết quả của thí sinh từ trên cao xuống để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Vẫn tiếp tục thực hiện thi cụm và liên tỉnh

Tiếp tục áp dụng hình thức thi cụm và liên tỉnh kỳ thi THPT quốc gia 2016 để phù hợp với thực tiễn, tạo sự linh hoạt và năng động giữa nhà trường-thí sinh-phụ huynh.

Thay đổi đề thi: phân hóa sâu hơn

Đề thi có sự phân hóa sâu hơn

Đề thi có sự phân hóa sâu hơn

Đề thi 2016 sẽ được thay đổi theo hướng đánh giá năng lực, độ phân hóa trình độ và đảm bảo đánh giá đúng nhất năng lực của mỗi thí sinh.

Điều chỉnh chế độ ưu tiên

Đây cũng là điều phiền toái tạo nên sự bất cập, khiến cho các thí sinh và phụ huynh cảm thấy không có sự công bằng trong thi tuyển cũng như đánh giá trình độ. Theo đó, Bộ sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra và đưa ra sự điều chỉnh hợp lý nhất về chính sách và chế độ ưu tiên đối tượng, ưu tiên vùng miền trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.