Giải pháp tăng tỷ lệ tuyển sinh học nghề hiện nay

Ngoài việc tuyển sinh đại học luôn được nhiều người quan tâm, thì việc tuyển sinh học nghề cũng có tác động rất lớn đến đời sống xã hội của Quốc gia. Hiện nay, nền giáo dục dạy nghề vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác đào tạo và tìm việc làm của người học nghề. Vì vậy, nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo để nâng cao cơ hội tìm việc là một trong những điều kiện tiên quyết để thay đổi thực trạng về tuyển sinh nghề hiện nay.

Nguyên nhân chung dẫn đến việc giảm tỷ lệ học nghề hiện nay

giai-phap-tang-ty-le-tuyen-sinh-hoc-nghe-2

– Hiện nay, nhiều người vẫn cho rằng chỉ có bằng đại học hay cao đẳng mới có giá trị nên mọi người ra sức thi đại học mà không quan tâm đến việc học nghề.

– Những trung tâm đào tạo nghề hiện nay vẫn chưa có chính sách đào tạo và chế độ lương bổng đủ thuyết phục phụ huynh và học sinh lựa chọn học nghề.

– Các hoạt động liên quan đến hướng nghiệp điều tập trung vào các trường Đại học, Cao đẳng chính quy. Trong khi đó lại rất ít có những hoạt động trong  việc định hướng lựa chọn học nghề.

– Chi phí học nghề có sự chênh lệch khá lớn giữa các trường công lập và ngoài công lập cho cùng 1 nghề.

– Chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp do nội dung và phương pháp giảng dạy chưa sát thực tế và nặng về lý thuyết. Chương trình đào tạo nghề cũng chưa chú trọng đến việc đào tạo ngoại ngữ và các kỹ năng mềm khác.

– Đội ngũ giáo viên dạy nghề thiếu kinh nghiệm thực tiễn ở các doanh nghiệp.

– Cơ sở vật chất phục vụ dạy nghề còn sơ sài, chưa đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học.

– Người học ra trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng thất nghiệp tràn lan hiện nay.

Giải pháp cải thiện chất lượng đào tạo nghề hiện nay

giai-phap-tang-ty-le-tuyen-sinh-hoc-nghe-1

– Các trung tâm dạy nghề cần tập trung thêm về mặt: nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo để người học nghề sau khi ra trường có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.

– Nội dung đào tạo theo từng cấp trình độ dạy nghề và quá trình đào tạo có tính liên thông.

– Nên đào tạo thêm cho học viên về tiếng anh và các kỹ năng mềm để cung ứng lao động cho thị trường nước ngoài.

– Nghiên cứu và điều chỉnh lại chương trình đào tạo các nghề sát với thực tế doanh nghiệp hiện nay để tránh tình trạng doanh nghiệp phải đào tạo lại sau khi tuyển dụng.

– Thực hiện tốt được công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học viên về tầm quan trọng của việc học nghề.

– Có chế độ học bổng, hỗ trợ học viên hợp lý để khuyến khích, động viên tinh thần học tập của sinh viên.

Ba nhân tố: Tuyển sinh – Đào tạo – Dịch vụ sau đào tạo chính là những yếu tố quan trọng để công tác dạy nghề ngày càng phát triển. Trong đó, chất lượng đào tạo giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ thống dạy nghề, nó có vai trò quyết định trong việc giữ vững ổn định và phát triển của cơ sở dạy nghề nên phải luôn được nâng cao và đổi mới phù hợp.