Giải tán các trường Đại học, Cao đẳng yếu kém

Năm 2016, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành sát nhập hoặc giải thể các trường ĐH, CĐ yếu kém để nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên cũng như giải quyết thực trạng sinh viên tốt nghiệp không có việc để làm.

Cung quá cầu

Cung quá cầu

Cung vượt quá cầu

Qua kết quả thông kê, Bộ GD&ĐT cho biết hiện tại cả nước có 219 trường ĐH, 217 trường CĐ. Trong đó có tới 60 trường ĐH và 28 trường CĐ đào tạo ngoài công lập. Tổng con số trường ĐH, CĐ lên tới 472 trường nếu tính cả các trường thuộc khối công an, quân đội.

Con số này đã vượt quá sự kiểm soát của Bộ GD&ĐT trong mạng lưới quy hoạc đã đề ra. Cụ thể từ năm 2007-2013, nước ta đã thành lập thêm 133 trường ĐH, CĐ, riêng hệ TC lên CĐ, CĐ lên ĐH đã chiếm 108 trường.

Theo kế hoạch, phải đến 2020 nước ta mới có 460 trường ĐH, CĐ nhưng bây giờ phải 5 năm nữa nhưng đã vượt chỉ tiêu 12 trường.

Chính việc có quá nhiều trường ĐH, CĐ được thành lập, hàng năm có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp không thể tìm được việc làm để lại hệ quả xấu cho xã hội.

Cần có kế hoạch cụ thể để quy hoạch lại

Từ thực tế trên, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Gia đã phải thừa nhận hiện tại, số lượng sinh viên quá nhiều vì thế cần phải cần siết chặt chỉ tiêu nghiêm ngặt trong công tác tuyển sinh.

Quyết định quy hoạch lại giải thể các trường ĐH, CĐ yếu kém

Quyết định quy hoạch lại giải thể các trường ĐH, CĐ yếu kém

Bên cạnh đó, thực trạng số lượng trường chủ chỉ tiêu đào tạo ngày càng giảm mạnh cho nên việc quy hoạch lại là điều rất cần thiết.

Quan điểm này được đa số đại biểu đồng tình, nhưng bên cạnh đó có một số ý kiến cho rằng cần phải thận trọng khi thực hiện điều này.