Giao lưu chuyên môn Khối giao ước thi đua số 3

Thực hiện Kế hoạch của Khối giao ước thi đua số 1, sáng 7/3/2012 tại Trường THPT thị xã Cao Bằng tổ chức chương trình Giao luu đổi mới phương pháp dạy học của Khối thi đua.

Đến dự buổi giao lưu có đại diện BGH, đại diện giáo viên các bộ môn của 10 đơn vị trong khối thi đua số 1 và 2 đơn vị khách mời trường THPT Lý Bôn, THPT Bản Ngà.

Thực hiện đổi mới chương trình SGK bậc THPT là khâu đột phá về đổi mới PPDH và KTĐG. Đã làm thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “Phương pháp dạy học tích cực” nhằm giúp cho học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức trong học tập vào thực tiễn, tạo niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập của học sinh.

Đợt giao lưu trao đổi về đổi mới PPDH của 10 đơn vị, mỗi đơn vị 2 tiết giảng, với 8 môn học chính: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn,  Sử, Địa, Anh cụ thể như sau:

+ THPT Thị Xã : Anh – Sử                         + THPT Đống Đa : Văn – Hóa

+ THPT Quảng Uyên : Văn – Sử                 +  THPT Pò Tấu : Toán – Văn

+ THPT Trùng Khánh: Toán – Sinh           + THPT Phục Hòa : Sinh – Lý

+ THPT Hòa An: Lý – Địa                          + THPT Trà Lĩnh: Sử – Sinh

+ THPT Chuyên : Anh – Hóa                     + THPT Cách Linh : Toán – Lý

Với thời gian 1 buổi sáng không đánh giá xếp loại tiết giảng, thông qua tiết giảng với 1 bài cụ thể đánh giá và rút kinh nghiệm về sự thành công của đổi mới PPDH, để từ đó rút ra được những kinh nghiệm, bài học, kĩ năng thực hiện PPDH theo quan điểm đổi mới trong thời gian tới và những năm tiếp theo.