GIỜ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN: Rất cần đổi mới nội dung và hình thức !

Rất cần đổi mới nội dung và hình thức !

Giờ Chào cờ đầu tuần là tiết học lớn, tiết học đặc biệt, là nội dung bắt buộc trong các hoạt động giáo dục của mỗi nhà trýờng. Giờ Chào cờ là thời điểm mở đầu cho một tuần học mới, một chủ điểm mới; có tính chất định hướng tổ chức các hoạt động trong một tuần học mới. Giờ Chào cờ có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục cho học sinh trân trọng với Quốc kỳ, bồi đắp lòng yêu nýớc, tự hào dân tộc; củng cố, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống; tạo cho học sinh thêm gắn bó với trường lớp, thầy cô giáo, bạn bè; tạo tâm thế, động lực giúp các em hào hứng býớc vào tuần học mới.

Trong thời gian vừa qua, việc đổi mới tổ chức giờ Chào cờ đầu tuần đã được nhiều đơn vị trường học trong toàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, tại một số trường, trung tâm GDTX, việc tổ chức các hoạt động trong giờ Chào cờ còn cứng nhắc, chưa đổi mới về nội dung, hình thức; nặng về kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, phê bình, chỉ trích và áp dụng các biện pháp kỷ luật thiếu tích cực với học sinh, học viên.

Ðể thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động trong giờ Chào cờ cần phải xác định rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu. Tổ chức giờ Chào cờ phải đảm bảo tính trang nghiêm, sinh ðộng, hấp dẫn, gần gũi với học sinh; đồng thời phải đổi mới hình thức sinh hoạt dưới cờ như một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mang tính giáo dục cao. Lớp trực tuần phải xây dựng giáo án (hoặc kế hoạch) chi tiết theo từng tuần để tổ chức các hoạt động; Hiệu trưởng (Giám đốc) phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện và được lưu lại theo hệ thống để theo dõi, kiểm tra, đánh giá. Phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động để tăng tính hấp dẫn, tạo được sự bất ngờ trong các hoạt động để gây hứng thú cho học sinh. Không biến giờ Chào cờ thành buổi phê bình, chỉ trích tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên.

Nội dung giờ Chào cờ gồm 2 phần chính:

1.Phần Nghi lễ

Tổ chức Lễ chào cờ theo nghi thức quy định; toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hát Quốc ca (không dùng bãng, đĩa có ghi sẵn lời hát).

Hiệu trưởng (Giám đốc) đánh giá, nhận xét ngắn gọn các hoạt động giáo dục của nhà trường trong tuần học và quán triệt nội dung cần triển khai thực hiện trong tuần học tiếp theo. Căn cứ nội dung hoạt động cụ thể của từng đơn vị, có thể có thêm phần thông báo mang tính bắt buộc cần triển khai như: Phát động, đánh giá thi đua, triển khai các hoạt động Ðoàn, Ðội…. (giao lớp trực tuần hoặc tổ chức Ðoàn, Ðội thực hiện).

2.Phần Tổ chức hoạt động

Tổ chức các hoạt động phải theo chủ đề, chủ điểm cụ thể; nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động đảm bảo đa dạng, bổ ích, gần gũi, thu hút được đông đảo học sinh hưởng ứng, tham gia; nội dung hoạt động phải bám sát các chủ đề, chủ điểm của từng tuần, tháng, các vấn đề mang tính thời sự và thực tiễn xã hội.

Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống, kiến thức về văn hóa, xã hội… cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động nhý vãn nghệ, thi biểu diễn tiểu phẩm, thi tìm hiểu, trò chơi… giữa học sinh các khối, lớp.

Tổ chức mời các lực lượng như cơ quan Công an, Quân đội; Hội liên hiệp phụ nữ; Hội cựu chiến binh; cán bộ Tỉnh đoàn, Huyện đoàn; lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử… tham gia nói chuyện theo chủ đề, chủ điểm.

Xướng danh, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện; nêu những tấm gương “Người tốt, việc tốt”, kèm theo các hình thức mang tích khích lệ như trao cờ luân lưu, ghi tên trong “Bảng vàng danh dự”…

Việc tổ chức các hoạt động trong giờ Chào cờ cần lưu ý, nội dung, chủ đề sinh hoạt phải đa dạng và được thay đổi thường xuyên; cần lựa chọn những chủ đề được các em học sinh quan tâm như định hướng ước mơ, hoài bão của bản thân; mối quan hệ với gia đình, thầy cô, bạn bè…. Khuyến khích tối đa học sinh tham gia, bày tỏ quan điểm của mình trong các hoạt động; các thầy, cô giáo gợi mở vấn đề hoặc chia sẻ khi cần thiết.

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức giờ Chào cờ là việc làm thiết thực, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Để thực hiện có hiệu quả nội dung này, đòi hỏi Lãnh đạo các đơn vị phải thực sự quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường.

Đặng Nguyên Hoàn – Phó Trưởng phòng GDHSDT – Sở GDĐT