Giới thiệu sơ lược về mô hình phân tích SWOT

Mô hình phân tích SWOT là công cụ hữu dụng được sử dụng cho việc ra quyết định trong mọi tình huống đối với mọi doanh nghiệp. SWOT là viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ). Thông qua việc phân tích SWOT doanh nghiệp sẽ nhận ra mục tiêu và các yếu tố trong và ngoài để có thể rà soát và định hướng cho một chiến lược của công ty. SWOT được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh và phát triển sản phẩm và dịch vụ…

Nguồn gốc của mô hình phân tích SWOT

gioi-thieu-so-luoc-ve-mo-hinh-phan-tich-swot-2

Năm 1949, Du Pont đã một lập kế hoạch kinh doanh dài hạn vào mở ra cho một phong trào “tạo dựng kế hoạch” tại các công ty. Nhưng thực tế các kế hoạch dài hạn này điều không có tính khả thi và quá tốn kém. Vì vậy, để tìm ra nguyên nhân thất bại của các công ty trong việc thực hiện kế hoạch, năm 1960, Robert F. Stewart thuộc Viện Nghiên cứu Standford đã tổ chức một nhóm nghiên cứu với mục đích tìm hiểu quá trình lập kế hoạch của doanh nghiệp nhằm tìm ra giải pháp giúp các nhà lãnh đạo thực hiện việc hoạch định.

Công trình nghiên cứu kéo dài 9 năm để hoàn thành bản thu thập ý kiến gồm 250 nội dung thực hiện trên 1100 công ty. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã tìm ra 7 vấn đề chính trong việc tổ chức, điều hành doanh nghiệp hiệu quả.

Cách thực hiện phân tích SWOT

gioi-thieu-so-luoc-ve-mo-hinh-phan-tich-swot-2

SWOT được trình bày dưới dạng một ma trận gồm 2 hàng 2 cột và được chia làm 4 phần. Mỗi phần tương ứng với những Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Nguy cơ (Threats):

– Strengths: Điểm mạnh chính là lợi thế của doanh nghiệp. Đây phải là những đặc điểm độc đáo nổi bật khi so sánh với đối thủ cạnh tranh. Khi đưa ra điểm mạnh, bạn cần phải đánh giá một cách thực tế, phải sáng suốt và luôn đúng mực khi đánh giá điểm mạnh của bạn, nhất là khi so sánh với đối thủ.

– Weaknesses: Điểm yếu chính là những việc bạn làm chưa tốt. Chúng là những vấn đề đang cản trở tổ chức đạt được mục tiêu của mình. Khi đưa ra điểm yếu, bạn nên nhìn thẳng vào sự thật để nhận ra những giới hạn của mình, từ đó tìm ra giải pháp vượt qua.

– Opportunities: Cơ hội có thể xuất phát từ sự thay đổi công nghệ, thị trường hoặc là những thay đổi trong chính sách của nhà nước có liên quan tới lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Cách để tìm thấy cơ hội là kiểm soát lại các ưu thế tìm ra phương hướng để các ưu thế trở thành cơ hội mới.

– Threats: Những yếu tố đang gây khó khăn cho bạn để đạt được mục tiêu chính là nguy cơ. Sau khi tìm ra nguy cơ, bạn nên đề ra phương án giải quyết và triển khai những cách khả thi để giảm bớt độ nghiêm trọng, hoặc né tránh (nếu được) những nguy cơ này.

Mô hình phân tích SWOT thường thích hợp cho việc đánh giá hiện trạng của công ty thông qua việc phân tích tình hình bên trong và bên ngoài để tiến hành đề ra chiến lược và kế hoạch phát triển công ty một cách hiệu quả nhất.