Hướng dẫn cách mua bảo hiểm cho xe đạp điện

Hiện nay xe đạp điện giá rẻ tphcm không được xem như là phương tiện cơ giới trong con mắt của pháp luật vì có động cơ không vượt quá 20 km/h tuy nhiên, nó có thể gây thiệt hại cho người, phương tiện hoặc tài sản khác, một số nhà khai thác xe đạp điện thấy cần phải đảm bảo bảo hiểm cho xe đạp điện. Hiện nay chưa có một chính sách tổng thể cho việc bảo hiểm xe đạp điện, cần có sự tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau như các trách nhiệm pháp lý cần thiết, y tế và bảo hiểm tài sản.

xe-dap-dien-gia-re-tphcm-41

 

Cách mua bảo hiểm cho xe đạp điện

1. Đảm bảo bảo hiểm cá nhân cho xe đạp điện của bạn từ các hiệp hội xe đạp. Các hiệp hội bán bảo hiểm cho thương tích của người đi xe đạp trong khi vận hành xe đạp của họ. Bảo hiểm như vậy là không có sẵn trong tất cả các nước và không cung cấp bảo hiểm toàn diện.

2. Kiểm tra chính sách bảo hiểm chủ sở hữu nhà của bạn cho bảo hiểm trách nhiệm. Thương tích và thiệt hại cho bên thứ ba xuất phát từ hoạt động của xe đạp điện của bạn có thể đã được bảo hiểm. Nếu bạn không thể hiểu ngôn ngữ của chính sách hoặc nếu bạn vẫn không chắc chắn nếu không, tham khảo ý kiến với đại lý bảo hiểm của bạn. Thậm chí nếu bạn thuê thay vì riêng, bảo hiểm người thuê nhà của bạn có thể cung cấp bảo hiểm trách nhiệm trong một tai nạn xe đạp điện.

3. Mua bảo hiểm y tế để bảo vệ bạn chống lại các tổn thất tài chính tiềm năng từ chấn thương, bạn có thể duy trì hoạt động trong khi xe đạp điện của bạn. Hãy chắc chắn rằng chính sách này bao gồm chấn thương xuất phát từ một tai nạn xe đạp.

4. Kiểm tra chính sách thương tích cá nhân ô tô của bạn, có thể được mở rộng đến thương tật do hậu quả của xe đạp điện của bạn. Bảo hiểm ô tô của bạn cho không có bảo hiểm và bảo hiểm dưới mức bảo vệ người lái xe cũng có thể bảo vệ trong trường hợp xảy ra tai nạn với một người lái xe những người không có đủ bảo hiểm để trang trải các yêu cầu của bạn.

5. Đảm bảo một chính sách bảo hiểm trách nhiệm quá mức, còn được gọi là “bảo hiểm ô”, mà cung cấp bảo vệ bổ sung ngoài chương trình bảo hiểm khác mà bạn có thể có và đứng ở trong những hoàn cảnh mà bạn có thể có những khoảng trống trong phạm vi bảo hiểm hay không có bảo hiểm ở tất cả, bao gồm cả xe đạp điện của bạn. Một chính sách trách nhiệm quá mức có thể tạo ra một mạng lưới an toàn cho đơn y tế và của bên thứ ba, cũng như một tuyên bố mà bạn có thể muốn theo đuổi thiệt hại cho xe đạp điện của riêng bạn.