Lợi ích tuyệt vời cho doanh nghiệp khi áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Hiện nay mỗi khi bạn sử dụng bất cứ sản phẩm nào thì lại được người bán chứng minh chất lượng bằng bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Có bao giờ bạn thắc mắc rằng bộ tiêu chuẩn này là gì chưa? Tại sao rất nhiều doanh nghiệp lại sử dụng ISO 9000 để đảm bảo chất lượng của mình? Và bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đem lại những lợi ích gì cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp?

Giới thiệu sơ nét về bộ tiêu chuẩn ISO 9000

loi-ich-cua-doanh-nghiep-khi-ap-dung-iso-9000-1

Năm 1987 tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO đã ban hành tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 về việc quản lý và đảm bảo chất lượng. Đến năm 1994 thì bộ tiêu chuẩn này được sửa đổi lần thứ nhất và sửa đổi lần thứ hai vào năm 2000. Mục tiêu của ISO 9000 là thiết lập hệ thống quản lý chất lượng quản lý để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nhất.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm 27 tiêu chuẩn, quan trọng nhất là 3 tiêu chuẩn: ISO 9001, 9002, 9003…chủ yếu quản lý về chất lượng như : chính sách chất lượng, bao gói, phân phối, kiểm soát tài liệu, thiết kế triển khai sản xuất, đào tạo, cung ứng…

ISO 9001: quy định hệ thống chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt dịch vụ.

ISO 9002: quy định hệ thống chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ.

ISO 9003: quy định hệ thống chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng.

Theo quy định của tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO, tất cả các tiêu chuẩn này phải được xem xét để tiếp tục chấp nhận, sửa đổi hoặc huỷ bỏ khoảng 5 năm một lần.

Lợi ích cho doanh nghiệp đảm bảo chất lượng đáp ứng ISO 9000

loi-ich-cua-doanh-nghiep-khi-ap-dung-iso-9000-2

  1. Sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao và cung cấp dịch vụ tốt

Do các tiêu chí về chất lượng đã được tiêu chuẩn hóa nên việc sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ vô cùng rõ ràng và mạch lạc. Chỉ có những sản phẩm đạt chất lượng như trong quy định mới được đưa ra ngoài thị trường và những sản phẩm lỗi sẽ phải bị loại bỏ. Điều này đã giúp giảm các chi phí do việc phải làm lại hoặc sửa chữa các sản phẩm hư hỏng và giảm được sự khiếu nại của khách hàng với cả sản phẩm và dịch vụ.

  1. Thay đổi nhận thức về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp và người tiêu dùng

Việc thực hiện quản lý theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn và phương pháp tư duy của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Do đó tạo ra phương pháp làm việc khoa học và logic hơn. Và chính điều này mà nhiều doanh nghiệp đã tăng doanh số, tăng lợi nhuận và thu nhập sau khi áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

Người tiêu dùng cũng có cơ sở để đánh giá rõ ràng hơn đâu là sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng để lựa chọn sử dụng. Đối với những sản phẩm không đạt chuẩn ISO 9000, người dùng hoàn toàn có thể loại bỏ để đảm bảo sức khỏe và lợi ích cho bản thân.