Mách bạn cách kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy đúng cách

Giống như tất cả các thiết bị máy móc, bình chữa cháy cũng cần được kiểm tra và bảo trì để đảm bảo việc hoạt động được tốt khi có sự cố xảy ra. Sau đây là cách bạn cách kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy đúng cách.

Kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy đúng cách

Việc kiểm tra bình chữa cháy

Việc kiểm tra bình chữa cháy

Bình chữa cháy phải được kiểm tra khi lần đầu đưa vào sử dụng và sau đó phải được kiểm tra định kỳ khoảng 30 ngày. Bình chữa cháy phải được kiểm tra với chu kỳ ngắn hơn khi có yêu cầu.

Kiểm tra định kỳ được thực hiện để đảm bảo bình chữa cháy.

Được đặt đúng vị trí quy định.

Không bị trở ngại và dễ nhìn thấy và bản hướng dẫn sử dụng của bình quay ra ngoài.

Hướng dẫn sử dụng rõ ràng.

Niêm phong hoặc bộ phận chèn không vỡ hoặc bị mất.

Không bị hư hỏng, ăn mòn, rỏ rỉ hoặc lăng phun bị bịt kín.

Nếu đồng hồ đo áp suất, kim của đồng hồ phải ở vị trí hoạt động hoặc nằm trong khoảng hoạt động.

Khi kiểm tra nếu phát hiện bất kỳ bình chữa cháy nào không đảm bảo đúng các điều kiện phải có hành động chỉnh sửa ngay.

Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy nạp lại được nào không thực hiện đúng thì phải tiến hành bảo dưỡng theo qui trình thích hợp.

Bảo dưỡng bình chữa cháy

Việc bảo dưỡng không quá một năm nhưng không ít hơn 6 tháng một lần.

Thử thuỷ lực đúng kỳ.

Kiểm tra niêm phong và cơ cấu an toàn để xác định bình chữa cháy đã được sử dụng chưa. Sau khi bảo dưỡng, thay thế cơ cấu an toàn và lắp liêm phong mới.

Gắn biển vào bình hoặc ghi nhãn tấm biển gắn vào bình để chỉ ra rằng đã tiến hành bảo dưỡng theo quy định.

Chỉ được mở bình chữa cháy bằng bột ở điều kiện khô nhất có thể và trong thời gian ít nhất cần thiết để kiểm tra, nhằm làm giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến bột.

Cấm việc trộn lẫn làm nhiễm bẩn chéo giữa các loại bột chữa cháy khác nhau.

Trên đây là một số lưu ý về kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị chữa cháy.