Motion Graphic-xu hướng thiết kế đồ họa mới

Đồ họa là một thuật ngữ khá rộng bao hàm rất nhiều lĩnh vực khác nhau như Đồ họa 2D, Web, 3D. Sau khi đồ họa 3D ra đời và ngày càng phát triển, nhất là các mẫu quảng cáo sinh động đã góp phần làm phong phú cho lĩnh vực đồ họa, được biết đến với tên gọi Motion Graphic.

Motion Graphic-xu hướng mới trong thiết kế đồ họa

Motion Graphic-xu hướng mới trong thiết kế đồ họa

Nó còn gọi là đồ họa chuyển động, tức là sử dụng các hình ảnh tạo nên hình động chính là Motion Graphic.

Chúng ta có thể hiểu đơn giản, Motion Graphic bao gồm nhiều hình ảnh, từ những thiết kế bằng công cụ 2D được chuyển hóa thành những phần mềm động nhờ sự tương tác của phần mềm đồ họa.

Với hình thức này, Motion Graphic đã trở thành một xu hướng mới trong thiết kế đồ họa. Sử dụng khả năng thay đổi hình ảnh và sự tính toán của máy tính để tạo nên cảm giác hình ảnh đang chuyển động.

Hình động trong Motion Graphic

Hình động trong Motion Graphic

Như vậy bằng việc kết hợp nhiều lĩnh vực đồ họa lại với nhau như 2D, 3D, Typography, Illustrations, Photography cùng một số hiệu ứng đặc biệt và âm thanha bạn sẽ có được một phần mềm Motion Graphic theo ý thích của mình.

Bạn cần quan tâm đến các công cụ phục vụ Motion Graphic như Photography, Illustrations, Adobe Premiere, Cemina 4D.

Cemina 4D

Cemina 4D

Có thể nói, Motion Graphic chính là một lĩnh vực thú vị và đặc sắc trong ngành đồ họa hiện nay, nó tạo nên sự hứng thú tìm hiểu và khám phá dành cho những người có đam mêm với lĩnh vực này.

Hiện tại đồ họa là ngành cần thiết và rất quan trong quyết định đến sự thành công của các công ty doanh nghiệp bởi quá trình truyền tải thông tin cũng như là thiết kế bao bì mẫu mã.