Nâng cao năng lực giáo dục văn hóa các dân tộc thiểu số cho cán bộ, giáo viên

Mô hình trường PTDTBT là một giải pháp ưu việt, là đòn bẩy làm thay đổi diện mạo giáo dục dân tộc thiểu số, nhất là đối với vùng dân tộc khó khăn. Hiện negative toàn tỉnh Lào Cai đã có 82 trường Phổ thông dân tộc Nội trú, Phổ thông dân tộc Bán trú, trong đó có nhiều trường Phổ thông dân tộc Bán trú đẹp về cảnh quan, tốt về tổ chức hoạt động giáo dục. 

Tiếp tục nâng cao năng lực công tác quản lý giáo dục, ngày 26/9/2013, tại huyện Bắc Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Lào Cai  tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giáo dục văn hóa các dân tộc thiểu số cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán trường Phổ thông dân tộc Nội trú, Phổ thông dân tộc Bán trú trên địa bàn toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Yên – Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục tỉnh  Lào Cai, đồng chí Thào Seo Cấu – Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Hà.

Tại Hội nghị tập huấn này có sự tham gia của hơn 120 cán bộ quản lý, giáo viên các trường Phổ thông dân tộc Nội trú, Phổ thông dân tộc Bán trú của 9 huyện, thành phố. Hội nghị tập huấn được diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 26-28/9/2013) với 03 chuyên đề: Giới thiệu những nét cơ bản về văn hóa các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc tập trung vào văn hóa các dân tộc ở Lào Cai; Quản lý công tác giáo dục văn hóa trong nhà trường; Cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa trong nhà trường và tham quan thực tế một số hoạt động về giáo dục văn hóa dân tộc tại trường  Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lùng Phình, huyện Bắc Hà.

Thông qua Hội nghị tập huấn, Sở GDĐT yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên trường Phổ thông dân tộc Nội trú, Phổ thông dân tộc Bán trú cần tìm tòi thêm phong tục, tập quán, cách cư xử, giao tiếp, ăn, mặc, ở và sinh hoạt hàng ngày, những lễ hội, làn điệu dân ca, bài vè, ca dao tục ngữ…của dân tộc trên địa bàn để sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa các dân tộc thiểu số trong nhà trường.