Nguồn gốc chương trình đầu tư Mỹ và Visa đầu tư Mỹ EB5 – Phần 1

EB5 là chương trình định cư diện đầu tư cho các doanh nhân có tiềm lực kinh tế, thông qua vòng phỏng vấn Visa EB5.  Để hiểu hơn về chương trình đầu tư Mỹ và Visa đầu tư Mỹ EB5, hãy tham khảo bài viết này của chúng tôi:

Yêu cầu đầu tư tối thiểu 1 triệu USD trừ khi việc đầu tư được thực hiện ở “vùng cần thu hút lao động” (Targeted Employment Area –TEA) thì chỉ cần đầu tư 500.000 USD (~10,5 tỷ đồng).

Định cư Mỹ theo diện đầu tư

Định cư Mỹ theo diện đầu tư

Quốc hội chỉ định 10.000 visa cấp/1 năm cho visa eb5

“Vùng thu hút việc làm” (TEA) là:

Một khu vực mà tỉ lệ thất nghiệp 150% so với tỉ lệ thất nghiệp trung bình của quốc gia.

“Vùng sâu, vùng xa” là những vùng ngoài các thành phố trung tâm có dân số 200.000 hoặc hơn.

Sự quyết định công ty đầu tư vào có thuộc “TEA” hay không được xem xét tại thời điểm đầu tư xét theo vị trí địa lý của công ty đầu tư tư vào.

Đầu tư 1 triệu USD (~21 tỷ đồng) ở bất cứ nơi nào trên Mỹ:

+ Nhà đầu tư phải đầu tư đủ khoản tiền yêu cầu

+ Sự sắp xếp tài chính mà được coi là nợ hoặc vay của công ty đầu tư vào sẽ không được tính vào yêu cầu vốn đầu tư.

+ Sự đảm bảo hoàn tiền đầu tư hoặc sự đảm bảo hoàn trả lãi trong công ty đầu tư sẽ không được chấp nhận vì cơ quan Di Trú sẽ xem như sự sắp xếp nợ.

+ Nhà đầu tư có thể mượn tiền để tham gia chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5 nhưng không thể dùng việc đầu tư EB-5 như là sự đảm bảo trả lại tiền vay.

+ Việc đầu tư không mang mục đích sinh lãi sẽ không được chấp nhận

+ Nhà đầu tư phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp hàng ngày

+ Cơ quan Di Trú sẽ điều tra xem việc đầu tư phải trực tiếp tạo ra công việc làm cho người bản xứ, không phải đơn thuần là để tiền vào tài khoản.

+ Số công việc làm tạo ra sẽ không bao gồm vợ chồng con cái và không bao gồm các công việc tạm thời.

+ Công việc làm phải là toàn thời gian.

+ Công việc làm phải đã được tạo ra hoặc chứng minh sẽ được tạo ra sau 2 năm kể từ ngày được cấp thị thực EB-5.

Đầu tư vào vùng khuyến khích phát triển (Regional Center):

Việc đầu tư vào vùng khuyến khích phát triển yêu cầu đầu tư 500.000 USD.

Lựa chọn hình thức định cư đầu tư eb5

Lựa chọn hình thức định cư đầu tư eb5

Vùng khuyến khích phát triển (regional center) sẽ tạo ra công việc làm trong tương lai một cách gián tiếp nên việc tạo ra 10 công việc làm sẽ được miễn .

Việc đầu tư vào vùng khuyến khích phát triển sẽ không yêu cầu nhà đầu tư quản lý việc đầu tư của mình hàng ngày.

Trong các vùng khuyến khích phát triển, đã có sẵn những dự án mà nhà đầu tư có thể đầu tư vào, không cần thành lập doanh nghiệp mới.

Các dự án này có khả năng mang lại lợi nhuận cao trong tương lai.

Các dự án được duyệt cho EB-5 đủ điều kiện để nhà đầu tư xin Green Card chính thức.

Theo dõi thông tin, điều kiện thực hiện định cư theo diện đầu tư Mỹ trong Phần 2