Nguyên lý hoạt động của máy tạo oxy

Máy tạo oxy được sử dụng đặc trị cho những bệnh nhân khó thở, mắc các chứng bệnh về đường hô hấp. Vậy nguyên tắc hoạt động của loại thiêt bị này ra sao?

Trong thành phần không khí chúng ta đang thở, đa số là khí ni tơ và 20% là khí oxy, phần còn lại rất nhỏ là các khí khác. Máy tạo oxy lấy không khí vào máy, sau đó xả thải khí ni tơ và các khí khác, chỉ giữ lại khí oxy cung cấp cho bệnh nhân

Nguyên lý hoạt động của máy nén khí

Nguyên lý hoạt động của máy nén khí

Sau đây là sơ đồ nguyên lý hoạt động của máy tạo oxy

Đầu tiên, không khí được lọc thô và lọc tinh qua 1 máy nén khí comperessor. Sau khi được làm mát, không khí dưới dạng nén sẽ đi qua hệ thống van A1, A2 – F1, F2. Hệ thống van này lần lượt đóng mở để đưa không khí nén dồn vào bình, đồng thời đẩy ni tơ do hạt tạo oxy giữ lại trong 2 ống molecular sieve A & B.

Khi van A1F2 mở A2F1 đóng, khí nén qua bình A có tác dụng cho oxy đi qua (giữ ni tơ lại) qua van 1 chiều (check valve) sang bình tích áp chứa oxy.

 

Khi van A1F2 đóng A2F1 mở, khí nén qua bình B có tác dụng cho oxy đi qua (giữ ni tơ lại) qua van 1 chiều (check valve) sang bình tích áp chứa oxy. Một phần khí oxy nén được đưa qua purging nozzle tới bình A đẩy phần ni tơ giữ lại từ pha trước qua van F1 ra ngoài.

Cứ như vậy, không khí nén được đưa qua hệ thống van và bình lọc để đưa ra sản phẩm oxy một phần được trích lại qua sensor oxy để theo dõi hàm lượng oxy, nếu thấp quá 60% máy sẽ báo động để sửa chữa hoặc thay cột lọc.