Những yếu tố thiết lập nên một công ty bảo vệ

Để thành lập một công ty đòi hỏi rất nhiều yếu tố, bên cạnh tài chính thì giấy tờ chứng thực hoạt động đúng pháp luật cũng rất quan trọng và cần được chú trọng quan tâm.

Yếu tố thiết lập một công ty bảo vệ

Yếu tố thiết lập một công ty bảo vệ

Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định trên đây bao gồm:

– Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty bảo vệ cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

– Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tài Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

– Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Xem thêm: Dịch vụ bảo vệ