Quy chế thi THPT quốc gia 2016

Vào ngày 16/12/2015, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị trực tuyến trên 5 điểm cầu để trưng cầu ý kiến của 63 Sở GD-ĐT cả nước về quy chế kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Theo đó, phần lớn các ý kiến đều cho rằng nên tiến hành kỳ thi THPT Quốc gia như năm 2015, bên cạnh đó cần phải khắc phục hạn chế đã xảy ra như đề thi, quản lý thi, điểm xét ưu tiên…

Hội thảo về kỳ thi THPT 2016

Hội thảo về kỳ thi THPT 2016

Về cụm tổ chức thi, các sở đã đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục tiến hành cụm thi tỉnh cho thí sinh như năm 2015.

Ngoài ra vẫn có ý kiến cho rằng mỗi địa phương tổ chức 1 cụm thi tại trường đại học địa phương chủ trì như vậy sẽ hạn chế được những bất cập xảy ra tại kỳ thi 2015 cũng như tiết kiệm chi phí đi lại ăn ở cho học sinh và phụ huynh.

Vấn đề ngày thi, được tổ chức trong 4 ngày như 2015, bởi đây là lịch thi hợp lý nhất tạo cơ hội thi cho thí sinh.

Ngoài ra cũng nên điều chỉnh về khâu kỹ thuật, nhất phần mềm quản lý dữ liệu kỳ thi đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất cho kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Vấn đề điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực: cần tiến hành điều chỉnh điểm ưu tiên cho phù hợp. Bởi điều này đã tạo tâm lý về sự thiếu công bằng do sự chênh lệch ưu tiên quá lớn.

Về đề thi, có nhiều ý kiến của các sở kiến nghị nên bỏ phần đi phần thi tự luận bởi chấm rất mất thời gian, qua nhiều vòng và không đạt hiệu quả.

Quy chế thi THPT quốc gia 2016

Quy chế thi THPT quốc gia 2016

Sau khi trưng cầu đóng góp tại các sở trên cả nước, Bộ GD-ĐT đã tiến hành hội nghị để bàn bạc và xem xét các vấn đề trên. Theo đó, sau khi bàn bạc về những tích cực và bất cập trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, quyết định mới của Bộ GD-ĐT về vấn đề cụm thi, điểm thi, đề thi, ngày thi, điểm ưu tiên.

Bộ GD-ĐT sẽ tổng hợp, thống nhất và hoàn thiện sớm nhất, quyết định công bố quy chế thi THPT quốc gia 2016 và quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ 2016.

Theo đó, thông tin chính thức về những quy định tuyển sinh sẽ được công bố trước dịp Tết Nguyên Đán 2016.