Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2015

Thuế thu nhập cá nhân  là là loại thuế tính theo tháng, có thể quyết toán theo quý và trả tiền theo năm. Thuế được đánh trên một khoản thu nhập của cá nhân được gọi là thuế thu nhập cá nhân, theo đó cá nhân phải trích một khoản trong thu nhập của mình để nộp cho nhà nước theo luật đã quy định.

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2015

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2015

Trong năm 2015, quy định về thuế thu nhập cá nhân đã được thay đổi và cơ hiệu lực từ ngày 1/1/2015 như sau:

Thu nhập chịu thuế

– Cá nhân có mức thu nhập dưới 100 triệu đồng/tháng không bị đánh thuế thu nhập cá nhân

– Đối với mức thu nhập trước đó quy định “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino” được sửa thành “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”.

Đối tượng được miễn thuế thu nhập các nhân

– Các thuyền viên đang làm việc trên các hãng tàu quốc tế hay các hãng tàu vận tải quốc tế Việt Nam.

– Các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đánh bắt và khai thác thủy sản xa bờ bằng tàu thuyền của mình.

Thuế thu nhập đối với cá nhân kinh doanh

Mức thuế thu nhập được tính trên tỉ lệ doanh thu trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề:

– 0.5% đối với cá nhân kinh doanh phân phối và cung cấp hàng hóa

– 2% đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu (Tuy nhiên, các hoạt động về bảo hiểm, vé số, bán hàng đa cấp chịu thuế 5%)

– 1.5% đối với cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, vận tải, dịch vụ có bao thầu nguyên vật liệu

– Đối với các lĩnh vực kinh doanh khác chịu thuế 1%

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Quy định mới được ban hành sửa đổi “trường hợp không xác định giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thì thu nhập cá nhân chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán” chuyển thành “đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần”

Quy định mới về chuyển nhượng bất động sản

– Thu nhập chuyển nhượng bất động sản tính thuế theo từng lần chuyển nhượng

– Nguyên tắc và phương pháp định giá bất động sản sẽ do Chính phủ quy định

– Thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật là thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân về chuyển nhượng bất động sản

Quy định mới về biểu thuế toàn phần

Đánh thuế 2% đối với mức thu nhập chuyển nhượng bất động sản.

Biểu thuế mới về thuế thu nhập cá nhân

Biểu thuế mới về thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân đã có sự chặt chẽ và cụ thể hơn so với 2014