Quy định quản lý- sử dụng thiết bị y tế hiện hành (P2)

 

Tiếp nối phần 1, chúng tôi trình bày quy trình quản lý sử dụng thiết bị y tế hiện hành như sau:

Người sử dung vật tư, thiết bị y tế phải

Có tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm ngặt nội quy.

Có chứng chỉ đã được đào tạo nghiệp vụ, kỹ thuật đúng chủng loại thiết bị y tế được giao.

Nắm được tình trạng hoạt động của thiết bị y tế và ghi sổ kết quả hoạt động hàng ngày.

Điều kiện lắp đặt thiết bị y tế

Trưởng phòng vật tư, thiết bị y tế có trách nhiệm:

Hướng dẫn, giám sát các khoa, phòng đảm bảo:

Các thiết bị y tế được hoạt động trong điều kiện tối ưu, nhằm kéo dài thời gian sử dụng.

Trách nhiệm sử dụng vật tư xây dựng

Trách nhiệm sử dụng vật tư xây dựng

Hệ thống điện ổn định an toàn.

Hệ thống điều hoà nhiệt độ, thông gió, hút ẩm.

Hệ thống nước sạch.

Có đủ phương tiện phòng chống cháy, chống chuột gián và các loại côn trùng khác.

Mở sổ theo dõi vật tư, thiết bị y tế

Trưởng khoa, trưởng phòng phải lập hồ sơ, lí lịch thiết bị y tế theo quy định ghi rõ mỗi khi thiết bị có sự cố hư hỏng, bộ phận thay thế và bảo dưỡng định kỳ.

Có sổ nhật ký theo dõi sử dụng thiết bị y tế hàng ngày và bàn giao ca.

Có bảng quy định kỹ thuật bệnh viện về vận hành treo tại thiết bị y tế.

Khai thác sử dụng vật tư, thiết bị y tế

Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế cùng với trưởng khoa hoặc trưởng phòng được trang bị vật tư, thiết bị y tế có nhiệm vụ:

Khai thác sử dụng hết các tính năng kỹ thuật của thiết bị đã lắp đặt, bảo đảm đạt hiệu suất hoạt đông cao, hợp lý, tiết kiệm, tiến tới lừng bước xác định khả năng thu hồi vốn thiết bị y tế.

Kiểm tra an toàn sử dụng vật tư thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước ; sau mỗi lần kiểm tra phải ghi vào sổ để theo dõi.

Khi máy có sự cố, người sử dụng phải ngừng máy báo cáo trưởng phòng hoặc trưởng khoa và trưởng phòng vật tư, thiết bị y tế để lập biên bản sự cố xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm và tìm biện pháp sửa chữa Nếu hỏng do yếu tố chủ quan của người sử dụng thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

Nghiêm cấm việc tự ý sử dụng thiết bị y tế không thuộc phạm vi trách nhiệm được giao và tự ý sửa chữa.

Khi sửa chữa, thay thế các bộ phận hỏng của các thiết bị y tế quý, đắt tiền phải có một ít nhất 2 người, người sử dụng và người sửa chữa.

Việc điều hoà vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện:

Trưởng phòng vật tư, thiết bị y tế có trách nhiệm đề xuất với giám đốc việc điều hoà thiết bị y tế trong bệnh viện; lập biên bản bàn giao chi tiết và vào sổ theo dõi tài sản

Giám đốc bệnh viện ra quyết định điều chỉnh vật tư, thiết bị y tế giữa các khoa, các phòng.

Việc thanh lý vật tư, thiết bị y tế hỏng không có khả năng sửa chữa được, phải tiến hành mọi thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.

Bảo quản vật tư, thiết bị y tế

Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra các khoa, các phòng trong việc bảo quản sử dụng vật tư, thiết bị y tế.

Trưởng phòng trưởng khoa sử dụng vật tư thiết bị y tế có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra viên chức trong khoa, phòng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về việc bảo quản đối với từng loại thiết bị y tế.