Sơ lược về ngành kế toán

Kế toán là một quá trình xác định, ghi chép, thống kê và lập báo cáo thông tin kinh tế của các doanh nghiệp kinh doanh.

Ngành kế toán

Ngành kế toán

Chức năng của kế toán

Kiểm tra và ghi chép đầy đủ các thông tin có liên quan phát sinh hằng ngày của doanh nghiệp.

Phân loại các nghiệp vụ và các sự kiện kinh tế khác nhau để hạn chế lượng khối lượng tồn đọng cần thiết nhất.

Lập các bản báo cáo phù hợp với từng giai đoạn, từng hoạt động kinh doanh.

Truyền tải các thông tin cần thiết được quan  tâm nhằm mục đích để cho đối tượng có phương hướng hoạt động hiệu quả nhất.

Phân loại kế toán

Kế toán quản trị:

Đây là hình thức kế toán thu nhận, xử lý các thông tin và cung cấp trong nội bộ kinh doanh doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hiệu quả kinh doanh và vạch ra phương hướng mục tiêu kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Kế toán quản trị đòi hỏi sự linh hoạt, kịp thời, linh động, còn độ chính xác không phải là yếu tố quyết định.

Loại hình này thực hiện báo cáo theo ngày, tháng, quý, năm và nội dung báo cáo được sử dụng cho bộ phận trực thuộc trong doanh nghiệp.

Kế toán tài chính:

Cũng tương tự như kế toán quản trị, đây cũng là hình thức thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin, tuy nhiên điểm khác biệt là nó cung cấp thông tin cho các tổ chức, các bộ phận ngoài doanh nghiệp về vấn đề mà họ đang quan tâm và muốn tìm hiểu để biết quy mô và hiệu quả hoạt động của công ty.

Khái quát về kế toán

Khái quát về kế toán

Yêu cầu của loại hình kế toán này là thông tin được cung cấp cần phải chính xác, chặt chẽ, tổng thế và khách quan nhất về quá trình hoạt động trong một thời gian nhất định.

Cụ thể ở đây có thể là theo tháng, theo quý hoặc theo năm, tùy thuộc vào lượng thông tin mà đối tượng muốn cung cấp. Loại hình này được sử dụng cho đối tượng ngoài doanh nghiệp.

Thông tin kế toán

Chính là hệ thống các thông tin được kế toán xử lý, thu thập và cung cấp.

Yêu cầu chính là thông tin kế toán phải có giá trị pháp lý, đáng tin cậy, những thông tin cung cấp đã xảy ra và có giá trị tài chính. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kế toán tại tphcm uy tín và chuyên nghiệp, bạn hãy liên hệ ngay cho Kế Toán Gia Thanh để nắm thông tin rõ hơn về dịch vụ này nhé.