Số phận môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông

Trong thời gian gần đây đã có rất nhiều cuộc họp cũng như các hội nghị được tiến hành để bàn về số phận môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông.

Lịch sử là một môn học bắt buộc trong chương trình học, tuy nhiên với sự phát triển của nền kinh tế thị trường dần dần môn học này không còn được coi trong như trước. Lỗ hổng kiến thức lịch sử của học sinh, sinh viên là một vấn đề đáng báo động và cần được quan tâm đúng mực.

lich-su-trong-chuong-trinh-giao-duc-1

Luận bàn môn Lịch sử trong chương trình giáo dục

Chiều 7/12, một cuộc họp được tiến hành dưới dự chủ trì của Ban tuyên giáo Trung Ương cùng với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Hội Khoa học Lịch sử để thống nhất về vấn đề có nên tích hợp môn Lịch sử với các môn học khác hay không?

Học và hiểu lịch sử giáo dục cho học sinh lòng yêu nước cũng như sự biết ơn đối với các vị anh hùng dân tộc đã hi sinh cho nền hòa bình của đất nước.

Sau buổi họp bàn, Bộ Giáo dục và Hội Khoa học Lịch sử đã bước đầu thống nhất quan điểm môn lịch sử được thiết kê nằm trong hệ thống chương trình giáo dục bắt buộc. Khẳng định tầm quan trọng và ỹ nghĩa của việc giáo dục lịch sử cho học sinh, sinh viên ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Tích hợp môn Lịch sử

Tích hợp môn Lịch sử

Vì vậy vấn đề được bàn luận ở đây là nên tích hợp môn Lịch sử với một hoặc vài môn học khác hay để môn lịch sử độc lập trong chương trình giáo dục.

Kết quả sau cuộc họp bàn, Bộ Giáo dục và Hội Khoa học Lịch sử đã thống nhất ở bậc tiểu học, Lịch sử sẽ được tích hợp chung với một số môn khoa học khác. Lịch sử sẽ được dạy qua các câu chuyên để đem lại sự hứng thú cho học sinh.

Thay đổi phương thức dạy môn Lịch sử

Thay đổi phương thức dạy môn Lịch sử

Còn bậc THCS được đưa ra 2 phương án:

– Để Lịch sử và Địa lý là 2 môn học độc lập, soạn thảo thêm phần tích hợp tương tác giữa hai môn để cho học sinh có thể phát huy khả năng tổng hợp.

– Xây dựng môn Lịch sử tích hợp với Địa lý, những kiến thức có liên quan sẽ được chuyển thành phần chuyên đề.

Tại bậc THPT, Lịch sử trở thành môn bắt buộc độc lập trong chương trình học cho học sinh chọn thi môn Lịch sử đại học, còn theo hướng khác thì sẽ học môn Sử Địa. Như vậy thì tất cả các học sinh đều sẽ tiếp xúc với môn Lịch sử ở các cấp độ khác nhau.

Đây là một đề tài nóng và còn chưa thể đưa ra quyết định chính thức.