Thiết bị y tế và hướng dẫn sử dụng

Chất lượng của một bệnh viên được đánh giá dựa trên rất nhiều yếu tố, từ cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thuốc thang cho đến trình độ chuyên nghiệp của đội ngũ bác sĩ. Trong bài viết này các bạn sẽ được hiểu rõ hơn về nội dung sử dụng thiết bị y tế hiệu quả.

Quy định mới nhất về hướng dẫn sử dụng thuốc, kê đơn, bảo quản thuốc, xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế dành cho bệnh viện và các cơ sở y tế

Để chấn chỉnh đưa toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ở khu vực nhà nước và tư nhân trong phạm vi toàn quốc đi vào nề nếp, tạo sự công bằng, bình đẳng giữa hai khu vực, trên cơ sở đó thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa những người hành nghề và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật dược.

Thiết bị y tế và hướng dẫn sử dụng

Thiết bị y tế và hướng dẫn sử dụng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mĩ phẩm và trang thiết bị y tế.

Quá trình thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược đã nảy sinh nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến các việc kê đơn, sử dụng thuốc trong khác bệnh, chuẩn đoán, điều trị bệnh; sản xuất, phân phối, kinh doanh và quản lý thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức ngành y.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các Bộ, ngành liên quan đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật để tạo khung pháp lý đồng bộ và phù hợp với điều kiện Việt Nam

Với mục đích Để góp phần giúp cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, bác sỹ, y tá, dợc tá tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các phòng khám chữa bệnh, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc nắm đợc đầy đủ các quy định mới nhất trong các lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Y học xuất bản cuốn sách “Quy định mới nhất về hướng dẫn sử dụng thuốc, kê đơn, bảo quản thuốc, xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế dành cho bệnh viện và các cơ sở y tế”.