Thống cáo cơ chế tỷ giá mới cho ngân hàng Nhà nước

Theo thông cáo mới, cơ chế tỷ giá ban hành vẫn đảm bảo cho vai trò quản lý của ngân hàng Nhà nước theo các quy định chính sách tiền lệ.

Ngày 4/1/2016 , Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD.

NHNN ban hành cơ chế tỷ giá mới

NHNN ban hành cơ chế tỷ giá mới

Cụ thể, ngày 31/12/2015 Quyết định số 2730/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố tỷ giá trung tâm của tiền Việt Nam với USD, cùng với tỷ giá tính chéo của tiền VN với các đồng ngoại tệ khác đã được ban hành.

Theo đó, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố chính là cơ sở để các tổ chức tín dụng, các ngân hàng hoạt động kinh doanh, cung ứng ngoại hối giữa đồng VN và USD.

Để xác định tỷ giá trung tâm: dựa trên tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng về quan hệ thương mại, trả nợ, đầu tư, cân đối vĩ mô, tiền tệ.

Mục đích của việc ban hành tỷ giá mới của NHNN nhằm giúp cho các tỷ giá linh hoạt  hàng ngày theo diễn biến ngoại tệ trong nước và thế giới nhưng vẫn đảm bảo vai trò điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

Đây được coi là bước đi tiếp theo trong kế hoạch đồng bộ của NHNN nhằm tiến hành nâng cao giá trị đồng Việt Nam, ổn định tỷ giá tiền tệ trong và ngoài nước,  từ đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kinh doanh sản xuất doanh nghiệp.

Tỷ giá trung tâm thu đổi ngoại tệ

Tỷ giá trung tâm thu đổi ngoại tệ

Sau khi thông cáo này có hiệu lực, tỷ giá trung tâm sẽ được NHNN công bố hàng ngày, kể các tỷ giá tính chéo đồng VN với các đồng ngoại tệ và được công bố vào ngày thứ năm, thứ sáu hàng tuần và thực hiện từ ngày 4/1/2016.