THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CAO BẰNG THÁNG 9, THÁNG 10 NĂM 2012

Trong không khí chào mừng năm học mới, chào mừng khu di tích Pác Bó được công nhận là Di tích đặc biệt cấp Quốc gia, thị xã Cao Bằng trở thành thành phố Cao Bằng, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trung tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao hiệu quả trong mọi mặt công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị đặc biệt là công tác đào tạo và bồi dưỡng đã đạt được những thành tích đáng kể trong các mặt sau:

  1. Công tác tuyển sinh:

Để kịp thời tổ chức tuyển sinh hệ vừa làm vừa học đợt 2 và nước rút hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Trung tâm đã tăng cường tuyên truyền, tư vấn thu hút người học, thu nhận hồ hơ vào tất cả các ngày trong tuần. Kết quả đã tập hợp và tổ chức thi tuyển và xét tuyển được 04 lớp cụ thể như sau:

– Lớp Đại học kế toán liên thông từ trung cấp có 95 hồ sơ đăng ký dự thi, Trung tâm đã phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh ngày13, 14 tháng 10 năm 2012;

– Lớp Đại học Quản trị Văn Phòng có 97 hồ sơ đăng ký dự thi, trung tâm đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức thi tuyển sinh ngày 14, 15 tháng 10 năm 2012;

– Lớp Đại học Xây dựng có 72 hồ sơ đăng ký dự thi và sẽ phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thi tuyển sinh vào ngày 27, 28/10/2012;

– Lớp Trung cấp Luật có 125 học sinh đăng ký dự tuyển, Trung tâm đã phối hợp với với trường Trung cấp Luật Thái Nguyên xét tuyển và cho học sinh nhập học đến nay đã có 92 học sinh nhập học và học tập chính trị đầu khoá.

  1. Quản lý các lớp liên kết đào tạo:

dao-tao-va-boi-duong-giao-duc-thuong-xuyen-2

Phát huy, khai thác những điều kiện về cơ sở vật chất đã có, phối hợp tốt với các trường đại học, cao đẳng, THCN trong quy trình đào tạo; thực hiện kế hoạch giảng dạy từng kỳ học, kế hoạch ôn tập, thi hết môn, học trình, tín chỉ, thi tốt nghiệp v.v… theo quy định đảm bảo an toàn, đúng quy chế, đúng thời gian.

– Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ phối hợp quản lý, giám sát hoạt động giảng dạy của giáo viên và học tập của học viên; Theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết, các nội dung trong quá trình đào tạo.

– Chủ động đề xuất với Khoa tại chức các trường gửi kế hoạch học kỳ của các lớp để kịp thông báo cho học viên trước khi vào học; Phối hợp coi thi học kỳ, thi tuyển sinh nghiêm túc; Kết hợp việc đưa, đón giáo viên giữa các trường trong điều kiện có thể để tiết kiệm kinh phí cho đơn vị.

– Luôn quan tâm và quản lý tốt quá trình học tập của học viên, kết hợp với các ngành, các cơ quan chủ quản của học sinh để quản lý học viên trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trung tâm.

  1. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo và thi cấp chứng chỉ  Tin học, Ngoại ngữ, Tiếng Dân tộc:

dao-tao-va-boi-duong-giao-duc-thuong-xuyen-3

Trung tâm tiếp tục thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức của các cấp, các ngành theo yêu cầu và đáp ứng nhu cầu của người học;

Trung tâm tiếp tục duy trì công tác đào tạo bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho cán bộ công chức của các cơ quan, đơn vị:

– Ngày 15 tháng 9 năm 2012 đã tổ chức kiểm tra điều kiện để cấp chứng chỉ B tiếng Anh cho 107 học viên;

– Ngày 29 tháng 9 năm 2012, đã tổ chức bế giảng và phát chứng chỉ tiếng dân tộc HMông cho 82 học viên là cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh.

Trung tâm phối hợp tổ chức bồi dưỡng văn hoá cho cán bộ, công chức và người lao động thi tuyển vào các lớp ĐHXD, ĐH Kế toán, Đại học Quản trị Văn Phòng tổng số đã bồi dưỡng văn hoá cho 264 học viên

* Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và triển khai đăng ký tuyển sinh cho năm 2013. Trung tâm đang tiếp tục bán, nhận hồ sơ lớp Đại học Thương Mại, Đại học Giao thông Vận tải hệ vừa làm vừa học, tổ chức thi tuyển sinh tháng 11 năm 2012; tiếp nhận đăng ký học tập tất cả các ngành (Sư phạm, Kinh tế, kỹ thuật, Xã hội…), các nội dung bồi dưỡng (Chuyên môn nghiệp vụ, Tin học, Ngoại ngữ, Tiếng Mông …) sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2013.

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TUYỂN MỚI NĂM 2013

TT Tên lớp liên kết đào tạo Số HV Số lớp Hình thức đào tạo Ghi chú
Tổng số 880 11
1 Đại học Kế toán 80 1 VLVH hoặc LT
2 Đại học Công tác Xã Hội 80 1 VLVH
3 ĐH Quản trị VP 80 1 VLVH
4 ĐH Thuỷ lợi 80 1 VLVH
5 ĐH Luật 80 1 VLVH
6 ĐH GD Mầm non 80 1 Liên thông
7 ĐH GD Tiểu học 80 1 Liên thông
8 ĐH Dược 80 1 VLVH
9 Trung cấp Luật 80 1 Tập trumg
10 Trung cấp Kế toán 80 1 Tập trung
11 Trung cấp Lao động xã hội 80 1 Tập trumg