Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cao Bằng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 – 2012 diễn ra từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 6 năm 2012

Tỉnh Cao Bằng có 30 trường THPT và 15 trung tâm GDTX tham gia kỳ thi, được chia thành 27 Hội đồng coi thi với 239 phòng thi, 5470 thí sinh dự thi; 5287 thí sinh dân tộc thiểu số; 380 thí sinh tự do; số học sinh THPT thi môn thay thế môn Vật lý là 2205 thí sinh.

Để chuẩn bị  và đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho các thí sinh học tập Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2012 đồng thời Sở cũng huy động 1008 cán bộ, giáo viên đi làm nhiệm vụ tại các Hội đồng thi. Trước đó Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế