Thực trạng phát triển các KCN tại Việt Nam

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp đang là mục tiêu chung của nhà nước ta. Để đem đến sự phát triển cho đất nước cũng như nâng cao đời sống vật chất cho xã hội.

Khu công nghiệp (KCN) ở nước ta ra đời cùng với chính sách ðổi mới do Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (1986) khởi xướng và tiếp tục được khẳng định tại các kỳ ðại hội lần thứ VII, VIII, IX, X theo hướng phát triển từng bước, nâng cao hiệu quả của KCN.

Thực trạng phát triển các KCN tại Việt Nam

Thực trạng phát triển các KCN tại Việt Nam

Đề cập đến KCN, trên thế giới có nhiều loại hình, đó là KCN tập trung, khu chế xuất (KCX), khu công nghệ cao, KCN sinh thái, KCN dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (ở nông thôn để thực hiện phương châm “ly nông bất ly hương”). Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình đổi mới, ở nước ta đã và đang hình thành một số loại hình KCN. Cụ thể là:

– KCN, hiểu theo nghĩa khu công nghiệp tập trung (khu vực tập trung các doanh nghiệp công nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống do Chính phủ quyết định thành lập, trong đó cóthể có doanh nghiệp chế xuất).

– Khu chế xuất (khu vực công nghiệp chuyên sản xuấtcác sản phẩm phần lớn để xuất khẩu, có ranh giới rõ rệt, được hưởng quy chế pháp lý và những ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, sản xuất hàng xuất khẩu, tiến hành dịch vụ và hoạt động kinh tế hỗ trợ cho việc sản xuất hàng xuất khẩu và cho xuất khẩu).

Xem thêm:

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Việt Nam

Nước uống đóng chai