Tìm hiểu các loại trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế quyết định rất nhiều hiệu quả, chất lượng y tế, ngoài ra nó còn hỗ trợ tích cực trong công tác chuẩn đoán, khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Trang thiết bị y tế được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 30/2015/ TT – BYT ngày 12 tháng 10 năm 2015 quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế theo đó trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất chẩn đoán in-vitro, phần mềm (software) được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu để phục vụ cho con người nhằm một hoặc nhiều mục đích sau:

Tìm hiểu các loại trang thiết bị y tế

Tìm hiểu các loại trang thiết bị y tế

– Chẩn đoán, ngăn ngừa, theo dõi, điều trị và làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp tổn thương;

– Kiểm tra, thay thế, điều chỉnh hoặc hỗ trợ giải phẫu và quá trình sinh lý;

– Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;

– Kiểm soát sự thụ thai;

– Khử trùng trang thiết bị y tế (không bao gồm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế);

– Sử dụng cho thiết bị y tế;

– Vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động y tế.