Tình trạng chất lượng bê tông thi công công trình

 

Việc sản xuất bê tông phục vụ thi công công trình đã và đang diễn ra rất sôi nổi, mỗi người luôn muốn đạt được chất lượng thi công công trình tốt nhất. Tuy nhiên việc bê tông giả gán mác bê tông tốt đang rất nhiều cho nên cần phải cẩn trọng khi lựa chọn.

Một số yếu tố dẫn tới tình trạng bê tông khi thi công có mác khác với bê tông lấy mẫu:

Do chính nhà thầu lừa dối thay đổi tỷ lệ nguyên vật liệu( nhà thầu có rất nhiều mưu mẹo để làm cho bê tông lấy mẫu có chất lượng cao hơn chất lượng thực tế).

Chất lượng bê tông thi công xây dựng

Chất lượng bê tông thi công xây dựng

Việc khoan mẫu bằng các mũi khoan hình ống sẽ cắt ngang các hạt cốt liệu làm thay đổi cường độ mẫu khoan khó hơn mẫu đúc.

Khi khoan với đùa mũi khoan quá nhỏ sẽ cho ra mẫu khoan có khích thước không phù hợp với đường kính cốt liệu lớn nhất của hỗn hợp bê tông.

Khi quy đổi kích thước mẫu hoan về thực tế mẫu chuẩn thì hệ số quy đổi cũng cần bàn tới.

Độ đồng nhất của bê tông tươi không thể đạt 100%

Điều kiện đầm lền, bảo dưỡng bê tông ở mỗi vị trí lại khác nhau dẫn tới cường độ thực tế của bê tông là khác nhau.

Sai số trong quá trình khoan lấy mẫu

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư hãy theo dõi sát sao quá trình sử dụng bê tông tươi, sau khi công trình hoàn thành phải khoan thăm dò lấy mẫu để xác định chất lượng công trình.

Chủ thầu, nhà cung cấp bê tông tươi cũng cần nâng cao ý thức của mình, không vì lòng tham nhất thờ mà đánh mất uy tín, khi bị phát hiện sẽ phải bồi thường số tiền rất lớn.