Trường THPT Chuyên Bắc Ninh tuyển sinh

Sau 4 năm thực hiện 1 kỳ thi chung vào THPT công lập (gồm THPT đại trà và THPT Chuyên Bắc Ninh), năm 2013 Sở GD-ĐT quyết định tổ chức 1 kỳ thi riêng vào Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Số thí sinh dự thi vào trường tăng từ 591 thí sinh năm 2012 lên 1.478 thí sinh năm 2013.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Bắc Ninh năm 2013 vẫn ấn định 270 thí sinh, cho 9 lớp chuyên, mỗi lớp 30 em: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Số thí sinh đăng ký dự thi vào 9 lớp chuyên lần lượt từ cao xuống thấp là: Tin học 290 thí sinh, Tiếng Anh 285, Văn 218, Toán 158, Sinh học 145, Hóa học 140, Vật lý 105, Địa lý 86, Lịch sử 51 thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào THPT Chuyên Bắc Ninh năm 2013 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-6 theo trình tự các môn thi: Văn, Tiếng Anh, Toán (hệ số 1), môn chuyên (hệ số 2). Thí sinh đăng ký lớp chuyên nào thì môn chuyên là môn đó, riêng lớp chuyên Tin thì môn chuyên dự thi là Toán. Điều kiện để được xét tuyển vào Trường THPT Chuyên Bắc Ninh năm 2013 là thí sinh phải thi đủ 4 môn, điểm thi cho từng môn phải trên 2.