Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Cho Chủ Doanh Nghiệp

Đối với những doanh nghiệp trẻ vừa mới bắt đầu khởi nghiệp, việc tìm hiểu về tài chính và kế toán doanh nghiệp là rất quan trọng. Cho dù đã có kế toán, nhưng bạn vẫn muốn nắm chắc được tình hình hoạt động của công ty để có thể đề ra giải pháp và phương hướng hoạt động trong tương lai. Vì vậy, qua bài viết này, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn thêm những kiến thức quan trọng mà bạn cần nắm vững khi đọc báo cáo tài chính.

Những mục bạn cần quan tâm khi đọc báo cáo tài chính

Balance sheet of a financial report with spectacles

  1. Dòng tiền

Dòng tiền thể hiện quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Nếu dòng tiền ngày một tăng có nghĩa là doanh nghiệp của bạn đang dần được mở rộng quy mô. Nhưng cũng tùy theo tình hình cụ thể để đánh giá xem sự gia tăng của dòng tiền là tốt hay tiềm ẩn nguy cơ.

  1. Lợi nhuận

Lợi nhuận ở đây là tổng lợi nhuận chưa trừ đi thuế và các chi phí khác. Chủ doanh nghiệp cần phải xem xét lợi nhuận của công ty qua từng thời kỳ có những biến động như thế nào. Lợi nhuận tăng là do những lý do gì, do kinh doanh hiệu quả hay do sản phẩm nắm bắt kịp với xu hướng trong 1 mùa duy nhất. Từ đó chủ doanh nghiệp có thể đưa ra những định hướng phát triển cho công ty.

  1. Nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn cho thấy khả năng quay vòng vốn của doanh nghiệp, quy mô sản xuất và liên quan đến dòng tiền. Dòng tiền không đổi hoặc ít đi mà nợ ngắn hạn tăng lên có nghĩa là việc kinh doanh của bạn đang gặp vấn đề.

  1. Số lượng hàng tồn kho

Hàng tồn kho biểu hiện có việc bạn bán được nhiều hay ít sản phẩm trên thị trường. Nếu hàng tồn kho quá nhiều thì có lẽ sản phẩm của bạn không đáp ứng đúng hay đủ với nhu cầu của người tiêu dùng. Doanh nghiệp nên tiến hành cải tiến hoặc đổi mới sản phẩm.

  1. Các khoản phải chi

Nếu các khoản phải chi nhiều hơn so với lợi nhuận thì có thể doanh nghiệp của bạn đang thua lỗ. Vì vậy bạn phải xem xét thật kỹ các khoản chi này là vì lý do gì, có thể cắt giảm được không. Tăng thu giảm chi luôn là bài toán muôn đời mà tất cả các chủ doanh nghiệp phải xứ lý, và cách giải quyết vấn đề này tốt nhất là đọc và phân tích thật kỹ các báo cáo tài chính của bạn

Mục đích của việc đọc báo cáo tài chính

cach-doc-bao-cao-tai-chinh-cho-chu-doanh-nghiep-2

Mục tiêu đầu tiên của việc đọc báo cáo tài chính là để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo. Nhằm giúp cho chủ doanh nghiệp có thể nắm được đầy đủ và chính xác nhất về tình hình tài chính hiện nay của doanh nghiệp.

Qua đó sẽ hướng đến mục tiêu thứ hai cũng là mục tiêu chính khi đọc báo cáo tài chính là để đưa ra nhiều biện pháp khác nhau giúp cho việc ra quyết định của chủ doanh nghiệp khi dựa vào số liệu thực tế sẽ sẽ chính xác hơn. Bên cạnh đó cũng giúp đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai. Dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại, chủ doanh nghiệp có thể đề ra phương hướng hoạt động và những ước tính về sự cố kinh tế trong tương lai để có thể phòng tránh kịp thời.

Trả lời

Back To Top