Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là mức thuế đánh trên mức thu nhập của từng cá nhân, có thể quyết toán theo tháng, theo quý hay theo năm. Hiện nay để kê khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo luật mới sửa đổi 1/1/2015 như sau:

Hồ sơ kê khai thuế

Mỗi doanh nghiệp kinh doanh sẽ thực hiện kê khai thuế cho từng cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

– Dùng mẫu tờ khai 02/KK-TNCN theo quý để kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

– Còn khai theo tháng thì sử dung mẫu 02/KK-TNCN

– Cần chú ý: hai mẫu hồ sơ này đều có thể sử dụng cho cá nhân có hợp đồng lao động và cá nhân không ký hợp đồng lao động.

– Tờ khai 03/KK-TNCN được áp dụng đối với trường hợp kê khai khấu trừ thuế đầu tư, chuyển nhượng về bản quyền, chứng khoáng, thương mại, trúng thưởng hay cá cược.

– Mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn kê khai thuế theo quý hay theo tháng, đối với hai trường hợp kê khai này thì khi doanh nghiệp không có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không cần tiến hành kê khai thuế.

Việc kê khai thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

Đối tượng áp dụng tờ khai thuế TNCN
Đối tượng áp dụng tờ khai thuế TNCN

– Thu nhập phát sinh của cá nhân, tổ chức có số thuế khấu trừ trong tháng từ 50 triệu đồng trở lên thì áp dụng khai thuế theo tháng, trường hợp này không áp dụng cho các cá nhân, tổ chức khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

– Ngược lại, các cá nhân, tổ chức không thuộc áp dụng khai thuế theo tháng như trên thì áp dụng kê khai thuế theo quý

Thời gian và hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

– Trường hợp cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì thời gian áp dụng nộp tờ khai thuế chính là vào ngày 30 của quý.

– Còn khi nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng thì tờ khai thuế được nộp vào ngày 20 của tháng sau

Lưu ý: Khi nộp tờ khai thuế sẽ phải nộp luôn tiền thuế thu nhập cá nhân.

Địa điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Sau khi hoàn thành tờ khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp được nộp trự tiếp cho đơn vị quản lý thuế trực tiếp của tổ chức thông qua trang thống kê khai thuế mạng.

Trả lời

Back To Top