Đánh giá phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là phương pháp tiến tiến được áp dụng trong giáo dục nhiều quốc gia trên thế giới. Phương pháp đào tạo này hiện nay được áp dụng cả ở phổ thông trung học và đại học thay thế cho học phần và niên chế.

Phần mềm quản lý theo tín chỉ
Phần mềm quản lý theo tín chỉ

Đào tạo tín chỉ ra đời 1872 tại ĐH Harvard, Hòa Kỳ, tiếp đến là các nước Tây Âu và hiện tại đã lan tỏa toàn thế giới.

Ưu điểm của phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy học nhằm phát huy tính sáng tạo, tự giác và chủ động của người học.

Đào tạo theo tín chỉ có sự mềm dẻo, linh hoạt về môn học. Một chương trình đào tạo theo tín chỉ sẽ bao gồm những môn học bắt buộc nằm trong hệ thống kiến thức chung cũng những môn học chuyên ngành và những môn học tự chọn, cận chuyên ngành.

Phương pháp này tạo sự chủ động và linh hoạt cho người học về thời gian ra trường tùy theo năng lực cùng khả năng của từng người.

Tạo nên sự liên thông, liên kết giữa các cấp đào tạo đại học, các ngành khác nhau trong một trường đại học và giữa các cơ sở đào tạo với nhau.

Đem lại hiệu quả cao về mặt quản lý cũng như giảm được chi phí không cần thiết vào những môn học không chuyên.

Nó là thước đó năng lực của người học cũng như hiệu quả dạy học của giáo viên.

Nhược điểm của phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Phương pháp này cắt vụn kiến thức tiếp thu của người học. Bởi mỗi học phần được chia nhỏ tín chỉ cho nên khiến cho kiến thức truyền tải không đầy đủ mà chỉ được phổ biến phần trọng tâm của bài học. Để khắc phục nhược điểm này các trường thường tổng kết kiến thức cho người học vào năm cuối.

Thang điểm 4 của hệ thống đào tạo tín chỉ
Thang điểm 4 của hệ thống đào tạo tín chỉ

Ít tạo nên sự hàn gắn sinh viên. Vì mỗi sinh viên có thể tự do lựa chọn môn học mình thích cho nên mặc dù học chung một lớp nhưng rất ít khi có thể gặp nhau, khiến cho sự liên kết sinh viên không cao, không phát huy được tính cộng đồng cho sinh viên.

Hiện nay, Việt Nam đã áp dụng phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại các trường ĐH, CĐ trên cả nước, mặc dù có nhược điểm nhưng không thể không thừa nhận sự tích cực của phương pháp này đối với sự phát triển giáo dục.

Trả lời

Back To Top