Rủi ro khi tham gia chương trình định cư diện đầu tư eb5 bạn cần biết?

Rủi ro khi đầu tư định cư, điều mà nhà đầu tư cần biết

Thẻ xanh vĩnh viễn và quốc tịch Mỹ là mơ ước của rất nhiều người, tuy nhiên bên cạnh nhưng lợi ích thiết thực thì rủi ro của chương trình eb5 cũng sẽ có mà nhà đầu tư cần biết khi tham gia nhé.

Cam kết trong kế hoạch không được thực hiện như dự kiến, cụ thể:

Rủi ro khi đầu tư định cư, điều mà nhà đầu tư cần biết

Rủi ro khi đầu tư định cư, điều mà nhà đầu tư cần biết

 – Vốn cam kết đã không được đầu tư đầy đủ

– Không tạo đủ việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp theo chương trình EB-5 đã chọn.

– Việc làm được tạo ra ở một khu vực khác và không được như những gì đã xác định  trong phân tích về tác động kinh tế.

– Các tài liệu, kế hoạch thực hiện trong quá trình đầu tư bị thay thế không còn giống như những gì được nêu trong đơn I-526.

– Dự án EB-5 đã không được thực hiện đúng như những gì nêu trong kế hoạch kinh doanh có thể về thời gian hoặc những điều được phân tích về tác động kinh tế.

Nguồn vốn đầu tư không đáp ứng đủ yêu cầu

– Tổ chức thương mại, dự án nhà đầu tư theo đuổi bị phá sản.

– Xảy ra khủng bố trong khu vực đầu tư làm ảnh hưởng đến tình hình dự án.

– Doanh thu thấp và không có khả năng để tài trợ vốn tiếp tục cho dự án.

– Lợi nhuận thu được từ chương trình EB-5 có giá trị thấp hơn những gì đã đầu tư, điều này chứng tỏ năng lực của bạn còn thấp và cho dù bạn còn đủ tiềm lực về kinh tế thì cũng rất khó để USCIS thông qua đơn I-829 của bạn.

Định cư Mỹ theo diện đầu tư eb5

Định cư Mỹ theo diện đầu tư eb5

Trong kinh doanh, đầu tư thì rủi ro là vấn đề không thể nào tránh khỏi. Rủi ro có thể đến từ nhiều khía cạnh khách quan mà ta không thể nào lường trước được. Chính vì thế, việc xem xét, khảo sát đi từ thực tế, cũng như kinh nghiệm từ các chuyên gia là điều rất cần thiết giúp nhà đầu tư có cái nhìn đúng đắn, hạn chế mức tối thiểu các vấn đề có thể gặp phải.

Là một nhà đầu tư thông minh cần có sự đánh giá cũng như nhận định rõ về lợi ích và rủi ro trong kinh doanh, quan trọng nhất là làm sao có thể định cư Mỹ theo diện đầu tư eb5 mà không quá lỗ vốn, hỗ trợ định cư Mỹ cho cả gia đình với thẻ xanh vĩnh viễn.

Trả lời

Back To Top