Category: Lập trình

5 điều tạo nên sự thành công trong lập trình ứng dụng android

Thống kê khoa học cho thấy trung bình một người sử dụng 2,7 chiếc điện thoại 2015, điều này đồng nghĩa với việc một người sẽ có từ 2-3 điện thoại. Điện thoại với nhiều tính năng và mức giá cả khác nhau, nhưng nhìn chung với số tiền tầm 2-3 triệu bạn vẫn có […]

Những điều kiện cần có của một lập trình viên

Lập trình chính là cài đặt các thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng các ngôn ngữ lập trình tạo nên các chương trình máy tính. Ngôn ngữ lập trình chính là công cụ quan trọng hỗ trợ cho lập trình viên trong quá trình thực hiện cài đặt chương trình. Mỗi […]

Back To Top