Một người được mở bao nhiêu công ty

Một người được mở tối đa mấy công ty?

Bài viết hay Tin nổi bật

Tổ chức, cá nhân có quyền được mở và quản lý công ty tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Vậy thì một người được mở tối đa mấy công ty? Cùng công ty tư vấn luật uy tín tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết bên dưới.

Đối tượng nào không có quyền mở công ty?

Theo quy định tại điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 thì các tổ chức và cá nhân sau không có quyền mở công ty hay quản lý công ty tại Việt Nam:

 

Một người được mở bao nhiêu công ty
Một người được mở bao nhiêu công ty

– Người làm trong cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty với mục đích thu lợi riêng cho cơ quản và đơn vị mình.

– Cán bộ và công nhân viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức.

– Hạ sĩ quan, công nhân iên chức quốc phòng trong cơ quan tổ chức thuộc quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp trong cơ quan thuộc công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp.

– Những cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước ở doanh nghiệp khác.

– Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hay người mất năng lực hàng vi dân sự hoặc tổ chức không có tư cách pháp nhân.

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tùm quyết định về xử lý hành chính tại sở cai nghiệm, giáo dưỡng bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định của pháp luật về phá sản, chống tham nhũng.

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký mở công ty cần nộp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tổ chức và cá nhân có quyền được góp vốn và mua cổ phần góp vào công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định, trừ các trường hợp sau:

  • Cơ quan nhà nước, tổ chức vũ trang nhân dân dùng tài sản của nhà nước và góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, tổ chức của mình.
  • Cơ quan nhà nước và đơn vị vũ trang nhân dân dùng tài sản của nhà nước để góp vốn và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ và công chức
  • Những đối tượng không được góp vốn vào công ty theo quy định của pháp luật về cán bộ và công chức.

Một người được mở tối đa mấy công ty?

Như vậy, những tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng bị cấm ở trên đều có quyền mở công ty doanh nghiệp tại Việt Nam, nhưng bị khống chế bởi các quy định sau:

 

Một cá nhân có thể được mở nhiều công ty TNHH
Một cá nhân có thể được mở nhiều công ty TNHH

– Với doanh nghiệp tư nhân: Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân. Các chủ doanh nghiệp tư nhân không được cùng lúc làm chủ doanh nghiệp và thành viên của công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn mở công ty hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiễm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

– Với công ty hợp danh: Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ các trường hợp được sự nhất trí của thành viên hợp danh còn lại.

– Với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên và cổ phần: Một cá nhân có thể được mở nhiều công ty TNHH hoặc nhiều công ty cổ phần.

Trả lời