Hướng dẫn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Hướng dẫn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Bài viết hay Thông tin giáo dục

Lên kế hoạch chi tiết cho đề cương luận văn thạc sĩ giúp sinh viên nắm bắt được vấn đề và có hướng đi cụ thể, từ đó tiết kiệm được thời gian lẫn công sức, đạt được kết quả như mong đợi.

Thế nhưng cách viết đề cương luận văn thạc sĩ như thế nào để hiệu quả thì không phải ai cũng biết.

Hướng dẫn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Hướng dẫn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Hình thức trình bày

Thông thường đề cương luận văn thạc sĩ sẽ được trình bày trên khổ giấy A4, cần đáp ứng được hình thức sau:

– Trang bìa: Cung cấp thông tin như đề cương, tên đề tài, người thực hiện, chuyên ngành, mã số, giáo viên hướng dẫn, ngày/ tháng/ năm (thời điểm nộp đề cương luận văn thạc sĩ).

– Nội dung bên trong: Sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5 lines, format lề trên 3cm, lề dưới 3cm, lề phải 2cm, lề trái 3.5cm

– Đánh số trang cho đề cương

– Độ dài đề cương tối thiểu 20 trang và kh