Máy chủ DNS là gì? Chức năng vai trò của DNS

Kiến thức tin học

Máy chủ DNS là gì? – Là một phần mềm hoặc dịch vụ quan trọng trong hạ tầng mạng internet, giúp chuyển đổi các tên miền dễ nhớ thành địa chỉ IP của máy chủ và ngược lại. Tìm hiểu về vai trò và cách hoạt động của máy chủ DNS trong cơ sở hạ tầng mạng hiện đại.

Máy chủ DNS là gì? Chức năng vai trò của DNS
Máy chủ DNS là gì? Chức năng vai trò của DNS

Máy chủ DNS là gì?

Máy chủ DNS (Domain Name System) là một hệ thống quản lý và dịch tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại trên internet. Đây là một phần mềm hoặc dịch vụ chạy trên các máy chủ trên toàn cầu để cung cấp dịch vụ quản lý và phân giải tên miền.

Vai trò chính của máy chủ DNS bao gồm:

 • Phân giải tên miền (Domain Resolution): Máy chủ DNS chuyển đổi tên miền dễ nhớ (như example.com) thành địa chỉ IP tương ứng (ví dụ: 192.0.2.1). Quá trình này được gọi là phân giải tên miền (DNS resolution), giúp thiết lập kết nối giữa các thiết bị trên mạng internet thông qua địa chỉ IP.
 • Quản lý tên miền (Domain Management): Máy chủ DNS cũng cung cấp dịch vụ quản lý tên miền, bao gồm cập nhật và duy trì thông tin liên quan đến tên miền như các bản ghi DNS (DNS records) như A record (cho phép phân giải tên miền thành địa chỉ IP), MX record (để xác định máy chủ email cho tên miền), và các loại bản ghi khác.
 • Phân phối khách hàng (Load Balancing): Máy chủ DNS có thể được sử dụng để phân phối tải (load balancing) giữa các máy chủ vật lý hoặc ảo, giúp cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của ứng dụng hoặc dịch vụ trên internet.
 • Bảo mật và quyền riêng tư: Các máy chủ DNS cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo mật mạng, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công như DNS spoofing và giúp duy trì quyền riêng tư khi điều hướng các yêu cầu mạng.

Cơ chế hoạt động của máy chủ DNS:

 • Khi một thiết bị (như máy tính, điện thoại thông minh) cần kết nối tới một tên miền như example.com, nó sẽ gửi yêu cầu phân giải DNS tới máy chủ DNS gần nhất.
 • Máy chủ DNS sẽ kiểm tra trong bộ nhớ cache của nó xem liệu nó đã có thông tin về example.com hay chưa.
 • Nếu không có trong cache, máy chủ DNS sẽ truy vấn các máy chủ DNS cao hơn trong cấu trúc DNS cho đến khi tìm thấy máy chủ chịu trách nhiệm cho example.com.
 • Sau đó, máy chủ DNS sẽ trả lời yêu cầu với địa chỉ IP tương ứng của example.com.
 • Thông tin này được lưu vào cache để tối ưu hóa quá trình phân giải tương lai.
Máy chủ DNS là gì?
Máy chủ DNS là gì?

***Xem thêm các loại máy chủ server DELL chính hãng tại link sau: https://digitechjsc.net/may-chu-server-dell/

Chức năng của máy chủ DNS

Máy chủ DNS (Domain Name System) có các chức năng quan trọng sau đây trong hạ tầng mạng internet:

 • Phân giải tên miền (Domain Resolution):
  • Chức năng chính của máy chủ DNS là chuyển đổi tên miền dễ nhớ (như google.com) thành địa chỉ IP (như 172.217.7.206) và ngược lại. Quá trình này được gọi là phân giải tên miền (DNS resolution).
  • Điều này cho phép người dùng và các thiết bị truy cập và tương tác với các dịch vụ và tài nguyên mạng bằng cách sử dụng tên miền thay vì phải nhớ và nhập địa chỉ IP.
 • Quản lý tên miền (Domain Management): Máy chủ DNS cung cấp các dịch vụ quản lý tên miền, bao gồm cập nhật và duy trì các bản ghi DNS (DNS records) như A record (để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP), CNAME record (để ánh xạ tên miền con vào tên miền chính), MX record (để chỉ định máy chủ thư điện tử cho tên miền), và nhiều loại bản ghi khác.
 • Phân phối khách hàng (Load Balancing): Máy chủ DNS có thể được sử dụng để phân phối tải (load balancing) giữa các máy chủ vật lý hoặc ảo. Điều này giúp cân bằng tải và tăng cường khả năng chịu tải của hệ thống, đảm bảo rằng các yêu cầu từ người dùng được xử lý một cách hiệu quả và nhanh chóng.
 • Bảo mật và quyền riêng tư:
  • Máy chủ DNS đóng vai trò quan trọng trong bảo mật mạng, ngăn chặn các cuộc tấn công như DNS spoofing (giả mạo DNS) và đảm bảo rằng thông tin mạng được duy trì an toàn và bảo mật.
  • Các máy chủ DNS hiện đại cũng hỗ trợ các phương pháp bảo mật như DNSSEC (DNS Security Extensions) để tăng cường tính bảo mật cho hệ thống DNS.
 • Giảm thiểu độ trễ (Caching): Máy chủ DNS lưu trữ các thông tin phân giải tên miền được yêu cầu gần đây trong bộ nhớ cache. Việc này giúp giảm thiểu độ trễ trong quá trình phân giải tên miền, cải thiện hiệu suất và tăng tốc độ truy cập của người dùng đến các tài nguyên mạng.
 • Hỗ trợ phân giải tên miền không công khai: Máy chủ DNS cũng có thể hỗ trợ phân giải tên miền trong mạng nội bộ hoặc mạng riêng ảo (VPN), giúp người dùng truy cập vào các tài nguyên mạng nội bộ một cách dễ dàng và an toàn.

Tóm lại, máy chủ DNS đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tên miền trên internet. Bằng cách phân giải và quản lý tên miền, nó giúp kết nối và liên lạc giữa các thiết bị và dịch vụ trên mạng một cách hiệu quả và chính xác.

Các loại bản ghi DNS

Các loại bản ghi DNS (DNS records) là các thông tin quan trọng được lưu trữ trên máy chủ DNS để quản lý và phân giải tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại. Dưới đây là một số loại bản ghi DNS phổ biến:

Các loại bản ghi DNS
Các loại bản ghi DNS

A record (Address Record):

A record ánh xạ một tên miền (domain name) thành địa chỉ IPv4 của máy chủ hoặc thiết bị. Ví dụ:
css
Sao chép mã
example.com.       IN      A       192.0.2.1

Trong đó:

 • example.com. là tên miền.
 • IN là lớp (thường là Internet).
 • A là loại bản ghi.
 • 192.0.2.1 là địa chỉ IPv4 tương ứng.

AAAA record (IPv6 Address Record):

AAAA record ánh xạ một tên miền thành địa chỉ IPv6 của máy chủ hoặc thiết bị. Ví dụ:
arduino
Sao chép mã
example.com.       IN      AAAA    2001:db8::1

Trong đó:

 • example.com. là tên miền.
 • IN là lớp.
 • AAAA là loại bản ghi.
 • 2001:db8::1 là địa chỉ IPv6 tương ứng.

CNAME record (Canonical Name Record):

CNAME record chỉ định rằng một tên miền là một tên miền chính (canonical name) của một tên miền khác (alias). Được sử dụng để tạo ra bí danh (alias) cho tên miền. Ví dụ:
objectivec
Sao chép mã
www.example.com.   IN      CNAME   example.com.

Trong đó:

 • www.example.com. là bí danh.
 • IN là lớp.
 • CNAME là loại bản ghi.
 • example.com. là tên miền chính.

MX record (Mail Exchange Record):

MX record xác định máy chủ thư điện tử (mail server) chịu trách nhiệm nhận thư điện tử cho một tên miền cụ thể. Ví dụ:
Sao chép mã
example.com.       IN      MX      10 mail.example.com.

Trong đó:

 • example.com. là tên miền.
 • IN là lớp.
 • MX là loại bản ghi.
 • 10 là mức ưu tiên (priority) của máy chủ thư (thấp hơn có mức ưu tiên cao hơn).
 • mail.example.com. là tên máy chủ thư.

TXT record (Text Record):

TXT record chứa thông tin văn bản tùy chọn liên quan đến một tên miền. Thường được sử dụng để lưu trữ các thông tin như SPF (Sender Policy Framework) cho phép kiểm soát thư rác và các thông tin khác. Ví dụ:
arduino
Sao chép mã
example.com.       IN      TXT     “v=spf1 include:_spf.example.com ~all”

Trong đó:

 • example.com. là tên miền.
 • IN là lớp.
 • TXT là loại bản ghi.
 • “v=spf1 include:_spf.example.com ~all” là thông tin văn bản.

PTR record (Pointer Record):

PTR record được sử dụng để ánh xạ địa chỉ IP thành tên miền (chỉ dùng ngược lại so với A record). Thường được sử dụng cho việc phân giải ngược (reverse DNS lookup). Ví dụ:
Sao chép mã
1.2.0.192.in-addr.arpa.  IN      PTR     host.example.com.

Trong đó:

 • 1.2.0.192.in-addr.arpa. là địa chỉ IP ngược (reverse).
 • IN là lớp.
 • PTR là loại bản ghi.
 • host.example.com. là tên miền được ánh xạ.

SOA record (Start of Authority Record):

SOA record xác định các thông tin quản trị tối cao của tên miền và định nghĩa các thông tin cơ bản về vùng (zone). Ví dụ:
yaml
Sao chép mã
example.com.       IN      SOA     ns1.example.com. admin.example.com. (

                        2024062301 ; serial

                        3600       ; refresh

                        1800       ; retry

                        1209600    ; expire

                        86400 )    ; minimum TTL

Trong đó:

 • example.com. là tên miền.
 • IN là lớp.
 • SOA là loại bản ghi.
 • ns1.example.com. là máy chủ chịu trách nhiệm.
 • admin.example.com. là email của người quản trị.
 • Các giá trị khác như serial, refresh, retry, expire và minimum TTL là các thông số quản lý của vùng.

Đây là những loại bản ghi DNS phổ biến được sử dụng để quản lý và phân giải tên miền trên internet. Các loại bản ghi này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và điều hướng các yêu cầu mạng đến các tài nguyên và dịch vụ cụ thể.

***Xem thêm thiết bị access point wifi cisco chính hãng giá tốt tại website https://digitechjsc.net/

Vai trò của máy chủ DNS

Máy chủ DNS (Domain Name System) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hạ tầng mạng internet, có các vai trò chính sau đây:

 • Phân giải tên miền (Domain Resolution):
  • Vai trò chính của máy chủ DNS là chuyển đổi các tên miền dễ nhớ (như google.com, facebook.com) thành địa chỉ IP tương ứng (như 172.217.7.206, 31.13.69.228) và ngược lại. Quá trình này được gọi là phân giải tên miền (DNS resolution).
  • Điều này cho phép người dùng và các thiết bị truy cập và liên lạc với các tài nguyên mạng thông qua tên miền dễ nhớ, thay vì phải ghi nhớ và nhập địa chỉ IP phức tạp.
 • Quản lý tên miền (Domain Management):
  • Máy chủ DNS cung cấp các dịch vụ quản lý tên miền, bao gồm cập nhật và duy trì các bản ghi DNS (DNS records) như A record, CNAME record, MX record, TXT record và nhiều loại bản ghi khác.
  • Các quản trị viên hệ thống sử dụng máy chủ DNS để thêm, sửa đổi và xóa các bản ghi DNS, điều này rất quan trọng để đảm bảo các tài nguyên mạng được điều hướng và quản lý một cách hiệu quả.
 • Load Balancing: Máy chủ DNS có thể được cấu hình để phân phối tải (load balancing) giữa các máy chủ vật lý hoặc ảo. Điều này giúp cân bằng tải và tăng cường khả năng chịu tải của hệ thống, đảm bảo rằng các yêu cầu từ người dùng được xử lý một cách hiệu quả và nhanh chóng.
 • Bảo mật và quyền riêng tư:
  • Máy chủ DNS cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo mật mạng. Chúng giúp ngăn chặn các cuộc tấn công như DNS spoofing (giả mạo DNS), khi kẻ tấn công cố gắng thay đổi hoặc làm giả thông tin DNS để định tuyến người dùng đến các trang web độc hại.
  • Ngoài ra, các máy chủ DNS hiện đại hỗ trợ các công nghệ bảo mật như DNSSEC (DNS Security Extensions), giúp củng cố tính bảo mật cho hệ thống DNS.
 • Cải thiện hiệu suất: Máy chủ DNS cũng có thể giúp cải thiện hiệu suất của mạng bằng cách lưu trữ thông tin phân giải tên miền gần nhất với người dùng trong bộ nhớ cache. Việc này giúp giảm thiểu độ trễ trong quá trình phân giải tên miền và tăng tốc độ truy cập.
 • Hỗ trợ phân giải tên miền nội bộ: Máy chủ DNS cũng có thể hỗ trợ phân giải tên miền trong mạng nội bộ hoặc mạng riêng ảo (VPN), cho phép người dùng truy cập vào các tài nguyên mạng nội bộ một cách dễ dàng và an toàn.

Tóm lại, máy chủ DNS là một phần cơ bản và không thể thiếu trong hạ tầng mạng internet. Chúng đảm nhận vai trò quan trọng trong việc phân giải và quản lý tên miền, bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật mạng, cũng như cải thiện hiệu suất và khả năng phục vụ của hệ thống mạng.

Nguyên tắc làm việc của DNS

Nguyên tắc làm việc của DNS (Domain Name System) bao gồm các quy trình và cơ chế cơ bản để phân giải và quản lý tên miền trên internet. Dưới đây là các nguyên tắc chính của DNS:

 • Phân giải tên miền (Name Resolution):
  • DNS hoạt động như một hệ thống cung cấp dịch vụ phân giải tên miền từ dạng dễ nhớ (như google.com) thành địa chỉ IP tương ứng (như 172.217.7.206) và ngược lại.
  • Quá trình này giúp người dùng và các thiết bị kết nối với các tài nguyên mạng thông qua tên miền dễ nhớ thay vì phải nhớ và nhập địa chỉ IP phức tạp.
 • Cấu trúc phân cấp (Hierarchical Structure):
  • DNS có cấu trúc phân cấp với nhiều cấp độ (level) khác nhau, từ các máy chủ DNS gốc (root DNS servers) cho đến các máy chủ DNS phụ trách cho các tên miền cụ thể (domain name servers).
  • Mỗi tên miền (domain) có thể có một hoặc nhiều máy chủ DNS phụ trách, giúp quản lý và phân giải tên miền một cách hiệu quả.
 • Bản ghi DNS (DNS Records):
  • DNS sử dụng các bản ghi DNS (DNS records) để lưu trữ thông tin quan trọng như A record, CNAME record, MX record, TXT record và nhiều loại bản ghi khác.
  • Mỗi loại bản ghi có một vai trò cụ thể trong việc xác định và điều hướng các yêu cầu mạng đến các tài nguyên và dịch vụ cụ thể.
 • Các phương thức hoạt động (Operational Protocols):
  • DNS sử dụng các giao thức như UDP (User Datagram Protocol) và TCP (Transmission Control Protocol) để truyền tải các yêu cầu và câu trả lời giữa các máy chủ DNS.
  • Các giao thức này đảm bảo việc giao tiếp an toàn và hiệu quả giữa các thành phần của hệ thống DNS trên mạng internet.
 • Bảo mật và tin cậy (Security and Reliability):
  • DNS cung cấp các cơ chế bảo mật như DNSSEC (DNS Security Extensions) để ngăn chặn các cuộc tấn công như DNS spoofing và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin trao đổi.
  • Đồng thời, hệ thống DNS cũng được thiết kế để đảm bảo tính sẵn sàng và đáng tin cậy, giúp người dùng truy cập vào các tài nguyên mạng một cách liên tục và không bị gián đoạn.
 • Quản lý cache (Caching):
  • Máy chủ DNS lưu trữ các thông tin phân giải tên miền được yêu cầu gần đây trong bộ nhớ cache.
  • Việc này giúp giảm thiểu độ trễ trong quá trình phân giải tên miền và tăng tốc độ truy cập, bằng cách tránh việc phải truy vấn các máy chủ DNS cao hơn mỗi lần yêu cầu.

Tổng thể, nguyên tắc làm việc của DNS là cung cấp dịch vụ phân giải tên miền hiệu quả và bảo mật trên internet, đảm bảo rằng người dùng và các thiết bị có thể truy cập vào các tài nguyên mạng một cách dễ dàng và an toàn.

Đón xem nhiều tin tức công nghệ mới nhất tại caobangedu.vn