2-chuc-nang-kiem-toan-noi-bo-la-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-bao-ve-gia-tri-doanh-nghiep-va-cai-tien-he-thong-quan-tri

Vai trò và chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Bài viết hay

Kiểm toán nội bộ đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều tổ chức, doanh nghiệp vẫn chưa hiểu đúng về vai trò và chức năng kiểm toán nội bộ. Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin làm rõ vai trò và chức năng của kiểm toán nội bộ trong một doanh nghiệp!

Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Trên thế giới, hoạt động kiểm toán nội bộ đã xuất hiện từ rất lâu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vai trò và chức năng kiểm toán nội bộ là giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xác định rủi ro, nhất là các rủi ro trọng yếu, có tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của họ. Tuy nhiên, kiểm toán nội bộ tại Việt Nam chỉ mới phát triển thời gian gần đây. Bởi vì hệ thống quản lý, quản trị chưa đồng bộ và lĩnh vực này chưa thu hút được nguồn nhân lực có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản.

1-vai-tro-va-chuc-nang-kiem-toan-noi-bo-trong-cac-to-chuc-doanh-nghiep

Vai trò và chức năng kiểm toán nội bộ trong các tổ chức, doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ ra đời và phát triển, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong quy trình quản trị của tổ chức, doanh nghiệp. Vai trò của kiểm toán nội bộ cụ thể như sau:

  • Quản lý rủi ro, nhận định và đánh giá hiệu quả của các quy trình, hệ thống kiểm soát nội bộ, kế toán và quản trị doanh nghiệp.
  • Quản trị chiến lược, tư vấn xây dựng và kiểm soát dự án mới.
  • Đảm bảo quá trình thực hiện đánh giá khách quan, đạt hiệu quả và hiệu suất kiểm soát.
  • Đánh giá nội bộ và báo cáo tình hình tài chính và kinh doanh, cũng như các vấn đề khác trực tiếp lên Hội đồng quản trị và ban giám đốc.

Chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Chức năng kiểm toán nội bộ được xem là “ngọn hải đăng” giúp doanh nghiệp đi đúng hướng và đạt được mục tiêu.

Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm trong việc kiểm toán các báo cáo tài chính, kế toán của doanh nghiệp. Cụ thể hơn là kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp, độ tin cậy và chính xác của các thông tin tài chính doanh nghiệp, quá trình tuân thủ quy định của pháp luật.

Bảo vệ giá trị doanh nghiệp

Kiểm toán viên nội bộ là người quan sát độc lập, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ theo các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh và quy chế riêng của tổ chức, doanh nghiệp. Trách nhiệm chính là phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của công ty và đưa ra biện pháp khắc phục. Nói cách khác, chức năng kiểm toán nội bộ là tư vấn và định hướng Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo về kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

2-chuc-nang-kiem-toan-noi-bo-la-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-bao-ve-gia-tri-doanh-nghiep-va-cai-tien-he-thong-quan-tri

Chức năng kiểm toán nội bộ là kiểm toán báo cáo tài chính, bảo vệ giá trị doanh nghiệp và cải tiến hệ thống quản trị

Cải tiến hệ thống quản trị

Kiểm toán nội bộ không chỉ tìm ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh mà còn đưa ra những biện pháp khắc phục. Bằng các biện pháp phân tích, kiểm tra, giám sát, kiểm toán viên nội bộ sẽ đưa ra những đề xuất nhằm khắc phục những điểm yếu hiện hữu.

Từ đó, chức năng kiểm toán nội bộ là giúp các doanh nghiệp cải thiện năng suất và hoạt động hiệu quả hơn. Thực tế, các công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ hoạt động hiệu quả với sự minh bạch cao hơn và khả năng gian lận rất thấp.

Nguyên tắc trong kiểm toán nội bộ

Theo nghị định 05/2019/NĐ-CP, kiểm toán viên nội bộ trong cơ quan Nhà nước, đơn vị công lập và doanh nghiệp phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

  • Tính độc lập: Mỗi mảng trong kiểm toán nội bộ cần được thực hiện độc lập, kiểm toán viên không được thực hiện đồng thời nhiều công việc trong kiểm toán nội bộ.
  • Tính khách quan: Chức năng kiểm toán nội bộ là kiểm tra, giám sát, đảm bảo độ tin cậy nên cần thực hiện một cách khách quan, trung thực, công bằng và chính xác.
  • Tính hợp pháp: Kiểm toán viên nội bộ cần phải tuân thủ pháp luật, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  • Tính bảo mật: Kiểm toán viên nội bộ không được tiết lộ hay làm rò rỉ bất cứ thông tin nào cho bên thứ ba.

3-cac-kiem-toan-vien-can-tuan-thu-cac-nguyen-tac-co-ban-trong-kiem-toan-noi-bo

Các kiểm toán viên cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong kiểm toán nội bộ

Học kiểm toán nội bộ ở đâu?

Kiểm toán viên nội bộ ngày càng trở thành xu hướng nghề nghiệp của nhiều người. Hiện nay, các doanh nghiệp đang tuyển dụng vị trí này với những đãi ngộ cao. Để trở thành một kiểm toán viên nội bộ, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức, khả năng tư duy, tâm lý vững vàng,…

Tất cả những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần có của một kiểm soát viên nội bộ sẽ được giảng dạy trong khóa học Kiểm toán nội bộ của Viện FMIT. Chương trình đào tạo này đạt chuẩn quốc tế IIA, cung cấp những kiến thức chuyên sâu và bài bản nhất. Đặc biệt, sau khóa học, bạn có thể nhận được chứng chỉ quốc tế CIA danh giá nhất thế giới, mang lại lợi thế cạnh tranh cao trong con đường phát triển sự nghiệp.

Vai trò và chức năng kiểm toán nội bộ trong các tổ chức, doanh nghiệp là không thể phủ nhận. Do đó, việc áp dụng kiểm toán nội bộ đúng cách sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của doanh nghiệp. Nếu bạn quan tâm đến khóa học Kiểm toán nội bộ thì hãy liên hệ với Viện FMIT để được tư vấn nhanh nhất!