Quản lý dự án xây dựng là gì?

Thông tin giáo dục

Quản lý dự án xây dựng là một công việc mang tính chất phức tạp, gồm nhiều công đoạn. Chính vì thế, muốn quản lý dự án tốt, các cá nhân, tổ chức cần phải có cả những kiến thức nền cơ bản và cả những kiến thức chuyên môn nâng cao.

Quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng

Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định cụ thể trong Điều 66 Luật xây dựng 2014 như sau:

  1. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định.
  2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoặc giao Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, tổng thầu (nếu có) thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án theo quy định.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là tổ chức có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc sau:

  • Tiếp nhận và quản lý dự án từ chủ đầu tư.
  • Bàn giao dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành cho chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng.

Theo quy định tại Điều 63 Luật Xây dựng năm 2014 thì Ban quản lý dự án xây dựng được chia thành:

  • Ban quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành.
  • Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực.

Những lưu ý cần nắm trong quản lý dự án xây dựng

  • Cần có bản kế hoạch tổng thể nêu ra nhiệm vụ của từng đối tượng tham gia quản lý.
  • Khi dự trù tài chính cho dự án nên tính toán có phần dư ra để phục vụ cho những chi phí phát sinh trong thực tế.
  • Có kế hoạch chi tiết để quản lý dự án tốt nhất, bao gồm cả quản lý rủi ro.
  • Chủ động cập nhật thông tin từ các bên tham gia vào dự án để nắm bắt tình hình dự án tốt nhất.

Trong quá trình quản lý dự án, nếu gặp khó khăn không thể giải quyết hoặc muốn nhân viên được hoàn thiện kỹ năng quản lý tốt nhất thì có thể tìm đến các công ty chuyên tư vấn quản lý dự án cho tổ chức và đào tạo quản lý dự án cho cá nhân để được hỗ trợ nhé!

Trả lời