Thủ tục thành lập công ty tại Long An

Thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Long An bạn nên biết

Kiến thức kinh tế

Bất cứ một công ty nào khi thành lập cũng có những quy định và thủ tục bắt buộc đi kèm. Công ty hợp danh cũng vậy, khi thành lập công ty hợp danh, bạn cần hiểu rõ những nội dung quy định của pháp luật. Hiểu được điều này, Công ty TNHH TIM SEN đã tổng hợp các quy định của pháp luật về thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Long An như sau.

Thủ tục thành lập công ty tại Long An

Công ty hợp danh

 

 • Định nghĩa thế nào là Công ty hợp danh?

 

 • Theo luật doanh nghiệp 2014, Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

– Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 

 • Hồ sơ thành lập công ty hợp danh tại Long An cần có những gì? 

 

Thủ tục thành lập công ty tại Long An

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
 • Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh);
 • Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
 •  Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức; c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

 • Trình tự và thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Long An:

 

Để thành lập công ty hợp danh tại Long An, bạn cần chuẩn bị các thủ tục sau: 

  • Bước 1: Soạn thảo văn bản hồ sơ.
  • Bước 2: Người đứng đầu thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua kênh điện tử theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Bước 3: Nhận kết quả từ Phòng Đăng ký kinh doanh (Thời hạn: sau 03 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ).
  • Bước 4: Thực hiện các công việc khác sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trên đây là những thông tin về các quy định pháp luật, hướng dẫn và thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Long An. Nếu bạn đang có những thắc mắc nào cần giải đáp về dịch vụ thành lập công ty tại Long An hãy liên hệ Tư vấn viên qua hotline 0903.016.246 để được tư vấn giải đáp hoàn toàn miễn phí.