Đóng BHXH 20 năm để nhận lương hưu

Đóng Bảo Hiểm Bao Nhiêu Năm Có Lương Hưu

Dịch Vụ

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm có lương hưu? Người lao động cần có yêu cầu gì để được hưởng lương hưu?  Ai có nhu cầu tư vấn về chế độ hưu trí hay bảo hiểm xã hội liên hệ hotline 0901 668835 . Hoàn Cầu sẽ nhanh chóng trả lời câu hỏi của bạn.

NLĐ đóng báo BHXH 20 năm để nhận lương hưu

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm có lương hưu

Điều 54 Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014 quy định

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu đáp ứng đầy đủ các quy định.

Đóng bảo hiểm xã hội 20 năm là điều kiện cần để được hưởng lương hưu.

Các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ lương hưu

Người lao động có đủ 15 năm làm việc ở hầm khai thác than; Đối với người lao động làm việc trong các ngành nghề độc hại nặng nhọc tập đặc biệt độc hại nặng nhọc nguy hiểm (danh mục do Bộ lao động thương binh và xã hội, bộ y tế ban hành hãy phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên thời gian từ 15 năm trở lên, thi độ tối ở chế độ hưu trí ở Nam là 55 tuổi và nữ là 50 tuổi.

Nam từ đủ 60 tuổi; nữ từ đủ 55 tuổi;

Người bị nhiễm HIV AIDS do tai nạn lao động

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không đủ 20 năm thì làm thế nào?

Trong trường hợp người lao động buộc phải nghỉ việc khi chưa đủ khi chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội vẫn có thể hưởng chế độ hưu trí. Bằng cách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến khi đủ thời gian hai mươi năm. Sau đó được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định pháp luật hiện hành.

Mức lương hưu trí được tính như thế nào?

Mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm độ nghỉ hưu trước tuổi.

Mức lương hưu người lao động được hưởng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. 

Mức tiền lương hưu người lao động được hưởng theo quy định hiện nay

Các năm tiếp theo cộng thêm 2% lương đối với nam và 3% lương đối với nữ nhưng không vượt quá 75%.

Nếu có câu hỏi hay thắc mắc nào khác, hãy liên hệ ngay với Hoàn Cầu để nhận được tư vấn cụ thể và chính xác nhất. Liên hệ hotline 0901 668835 .  Để được giải đáp các vấn đề đăng ký BHXHbáo cáo thuế nhanh chóng kịp thời.

Trả lời